دکتر افشین اشرف زاده

دکتر افشین اشرف زاده دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان

دکتر افشین اشرف زاده

Dr. Afshin Ashrafzadeh

دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.