دکتر کاوس روحی برندق

دکتر کاوس روحی برندق دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کاوس روحی برندق

Dr. Kavoos Roohi Barandagh

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۶. Yüzyıla Kadar Şia ve Ehlisünnet'in Tarih veHadis Kaynaklarında İmam Hasan'ın Barışın Nedenlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (دریافت مقاله) دوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصر دوره: 9، شماره: 17
2 اخلاق و مهارت های مناظره در مناظره های امام رضا(ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام رضا(ع) با متکلمان ادیان و مذاهب) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 18
3 ارائه چارچوبی برای تفسیر و برگردان اسلوب «ارایت» و فروع آن در قرآن کریم؛ تحلیل ادبی، بلاغی و تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 13، شماره: 51
4 ارزیابی راهکارهای برون رفت از آمرزش گناهان گذشته و آینده پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 3، شماره: 4
5 ارزیابی کلامی موارد عملکرد به ظاهر ضد اخلاقی و خشونتآمیز حضرت موسی (ع) در قرآن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه دوره: 1، شماره: 2
6 ازدواج دختر حضرت لوط(ع) با مشرکان؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 2، شماره: 3
7 بازخوانی تاویلهای اهلبیت(ع) در روایات تفسیر نورالثقلین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
8 بازخوانی قرآنی- عرفانی گناه ناکرده آدم (ع)؛ دیدگاهی نو در سازگاری دیدگاه صدر المتالهین و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 5، شماره: 8
9 بازشناسی احادیث مختص شیعه از میان احادیث مشترک فریقین درباره دجال (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 10، شماره: 1
10 بررسی اصل تربیتی تدریج در قرآن، مبتنی بر تحلیل و نقد دیدگاه مفسران قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی انتقادی خوانش مفسران امامیه، معتزله و اشاعره از رابطه مشیت انسان با مشیت خدا در آیه ۳۰ سوره انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
12 بررسی تحلیلی مدل های چند معنایی در خوانش هرمنوتیکی قرآن؛ مطالعه موردی روایات تفسیری اهل بیت (ع) ذیل آیات جزء اول قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی تحلیلی معنای اسم در علوم اسلامی عقلی و نقلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 15، شماره: 2
14 بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی تطبیقی- انتقادی نظرات نواندیشان دینی عقل گرا و متن گرا پیرامون وحی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 1
16 بررسی دیدگاه مفسران درباره مفهوم امت واحد با تاکید بر اندیشه های عبده، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و تفسیر معارج دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره قاعده بلاکیف (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 55
18 بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره ی قاعده ی بلاکیف (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 55
19 تاثیر دلبستگی ایمن بر شکل گیری سرمایه اجتماعی با تاکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
20 تاریخ گذاری منبعی و سندی روایت «حذیفه»؛ نقدی بر دیدگاه «جان برتن» درباره جعلی بودن روایات جمع قرآن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 55، شماره: 2
21 تاملی بر شراب های بهشتی و ویژگی آن ها در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 4، شماره: 7
22 تبیین مفهوم الاهیاتی«نفی صفات از خدا»توسط امیرمومنان علی (ع) در خطبه نخست نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 13، شماره: 26
23 تحلیل ادبی- تاریخی قرآن بودن جمله «الشیخ والشیخه اذا زنیا فارجموهما البته» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 28، شماره: 109
24 تحلیل ارتباط بینامتنی آیه تطهیر با عمده ترین آیات امامت، ولایت و فضایل اهل بیت(ع) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
25 تحلیل انتقادی تفسیر علمی آیات مربوط به چگونگی آفرینش جهان از نظر مفسران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآن دوره: 4، شماره: 2
26 تحلیل انتقادی رابطه عمل و پاداش عمل در جهان آخرت، از دیدگاه مفسران قرآن؛ با تاکید بر تفاسیر معاصرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 14، شماره: 52
27 تحلیل انتقادی راهکارهای برون رفت از تعارض روایات تاویلی قصه آدم علیه السلام با ظاهر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 28، شماره: 1
28 تحلیل تاریخی دیدگاه ها درباره نقش حجاج بن یوسف ثقفی در تثبیت متن نهایی قرآن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 28، شماره: 72
29 تحلیل حقیقت عرش و مراد از حاملان آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 24، شماره: 91
30 تحلیل قلمرو خویشاوندی در حدیث منقول از امام رضا (ع) ذیل آیه نخست سوره نساء (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 11، شماره: 42
31 تحلیل کمی و کیفی اختلاف صحابه در قرائت قرآن در زمان پیامبر خدا علیه و آله السلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 13، شماره: 28
32 تحلیل کمی و کیفی اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن پیش از توحید مصاحف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 2
33 تحلیل محتوای کمی و بررسی استناد منقولات روایی و غیرروایی کتاب مصباح الشریعه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 52، شماره: 1
34 تحلیل محتوی الآیه ۵۵ من سوره المائده فی نقد شبهات ابن تیمیه فی کتاب منهاج السنه (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 24، شماره: 1
35 تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
36 تحلیل و بررسی دلالت آیه تطهیر بر عصمت اهل بیت(ع) در نگاه مفسران شیعه و اهل سنت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 30
37 تحلیل و نقد آراء مفسران فریقین در تبیین آیه شانزدهم سوره اسراء (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 9، شماره: 1
38 تحلیل و نقد انگاره شرک ورزی پیامبر اکرم(ص) در قرآن؛ مطالعه موردی سه شبهه شاخص (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 13، شماره: 44
39 تحلیل و نقد توجیه های عرفانی استغفار پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر حدیث لیغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 18، شماره: 69
40 تحلیل و نقد واژگانی ادعای خاورشناسان درباره اندک شماربودن حافظان قرآن در عصر نزول (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 10، شماره: 1
41 چگونگی تمثل فرشتگان با تاکید بر رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 13، شماره: 49
42 چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 49، شماره: 1
43 چیستی و مختصات روح امری در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 25
44 دعاهای پیامبران (علیهم السلام) در قرآن؛ چالش ها و تحلیل و نقد شبهات (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 8، شماره: 1
45 رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 1
46 سیمای پیامبر(ص) و جایگاه اهل بیت ایشان(ع) در آیینه دعای ندبه (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 2، شماره: 6
47 شناسایی و تحلیل سرمایه اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر(با تاکید بر نظریه شبکه) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 41
48 شیوه معنایابی واژگان قرآنی و نقد ترجمه های فارسی معاصر (مطالعه موردی: واژه شری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 11، شماره: 25
49 شیوه های اجتماعی سیاسی امیرمومنان (ع) در جهت جذب و هدایت مخالفان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 8، شماره: 15
50 عاطفه پذیری پیامبران (ع) در قرآن؛ چالش ها و شبهات، و راه کارهای برون رفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دوره: 4، شماره: 1
51 فلسفه ی آفرینش از منظر قرآن کریم؛ مطالعه مورد پژوهانه: آیات مربوط به آفرینش بحق آسمان ها و زمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 34
52 قلمرو عصمت فاطمه زهراء(ع) در حدیث «فاطمه بضعه منی» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 6، شماره: 22
53 مطالعه تطبیقی مبارزه امام علی(علیه السلام) با عمرو بن عبدود در منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری فریقین تا پایان قرن هفتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 3، شماره: 5
54 مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
55 مطالعه و تحلیل اصل تفاوت های فردی در تربیت از دیدگاه مفسران قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 10، شماره: 2
56 معنا و مصداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روایت ابراهیم بن عمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 7، شماره: 1
57 معناشناسی واژه «شعر» در قرآن و جایگاه آن در حوزه معنایی ادراک و معرفت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 6
58 معناشناسی، مختصات و مصادیق «حجب و سرادقات» در حدیث شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 19، شماره: 74
59 معنای ساختار ارایت و فروع آن: مطالعه انتقادی آراء تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش نامه نقد آراء تفسیری دوره: 3، شماره: 1
60 معنای مصداقی ترکیب «اساطیر الاولین» در آیات قرآن؛ تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و نگاهی نو به مساله (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 6، شماره: 11
61 ممنوعیت تبرج زنان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 4، شماره: 13
62 میزان پایبندی ترجمه های معاصر فارسی در برگردان«ارایت» و فروع آن در قرآن کریم (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 4، شماره: 7
63 نقد انتساب عملکرد ناسازگاربا عصمت به امیر مؤمنان علی (ع)؛ مطالعه موردی اعمالبه ظاهر نامتعادل (خشونت آمیز یا محافظه کارانه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 9، شماره: 18
64 نقدهای علامه طباطبایی بر نظریه های مفسران دیگر در تفسیر آیات مربوط به مسائل اجتماعی با تاکید بر نظریه اعتباریات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 2
65 ویژگی ها و مصداق روح القدس در قرآن و حدیث (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شیوه های احیاء غدیر در احادیث اهل بیت (ع)؛ و ابزارها و تکنیک های روزآمد تبلیغ غدیر (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر
2 مطالعه تطبیقی آموزه های غدیر در دعای ندبه با قرآن و روایات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی