پروفسور پرویز آرمانی

پروفسور پرویز آرمانی دانشیار

پروفسور پرویز آرمانی

Prof. Parviz Armani

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی توان هیدروکربن زایی رسوبات پالئوسن در شرق حوضه خزر جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 3
2 مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های منشا هیدروکربوری با استفاده از داده های پیرولیز راک- اول و با نگرش ویژه به مدل آرنیوس در یکی از چاه های میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 4
3 مقایسه روش های لوپاتین و آرنیوس در ارزیابی سنگ های منشا دریکی از چاه های میدان نفتی سولابدر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
4 مقایسه کارکرد شبکه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان های نفتی جنوب خاوری ایران (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 10، شماره: 20
5 مقایسه کارکرد شبکه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدان های نفتی جنوب خاوری ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 31، شماره: 2
6 مقایسه کارکرد مدل‎‍های ELM و RBF برای برآورد تخلخل سازند آسماری، در یکی از میدان های فراکرانه‎‍ای شمال باختری خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 39، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش فرایندهای دیاژنزی در توان مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
2 بهبود برآورد تخلخل سنگ مخزن آسماری با بهره گیری از امپدانس صوتی، درجنوب باختری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
3 پترولوژی ماگماتیسم فلسیک در منطقه بادیز (شمال باختری کرمان) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
4 زمین ریخت شناسی اشکفت (غار) رودافشان، خاور دماوند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
5 شناسایی غار زنگرون، شمال کرج، استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
6 کارست زایی سازند قم در گستره کوه دو برادر، جنوب قم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
7 کانی شناسی و ژئوشیمی متالاتریت علی آباد، باختر محلات (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 ویژگی های زمین ریخت شناسی اشکفت هیو، شمال باختری هشتگرد، استان البرز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران