پروفسور سیدمحمد محمودی

پروفسور سیدمحمد محمودی

پروفسور سیدمحمد محمودی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب شناسایی منافع مد‌یریت د‌انش د‌ر سازمان با استفاد‌ه از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
2 ارائه چهارچوب به کارگیری بذرپاشی در بازاریابی: رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 2
3 ارائه چهارچوبی مفهومی جهت ایمن‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های مبتنی بر رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 36
4 اقدامات مرکز نوآوری اجتماعی سلام در محله نازی آباد تهران با استفاده از تفکر سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
5 بخش بندی بازار بانکداری خرد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان: مطالعه ای در بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 2
6 بکارگیری نوآوری اجتماعی جهت بهبود عملکرد موسسات خیریه (مورد مطالعه: خیریه سلام بر آرزوها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
7 شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
2 رتبه بندی معیارهای زمینه ای موثر در مدیریت فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری