دکتر محمد جبارپور

دکتر محمد جبارپور استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد جبارپور

Dr. Mohammad Jabbarpour

استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.