دکتر آمنه زارع

دکتر آمنه زارع استادیار

دکتر آمنه زارع

Dr. Ameneh Zare

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Analysis of Collocation in Arabic-English Translations of the Glorious Qur’an (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 4، شماره: 2
2 جنس دستوری در زبان خلصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 7، شماره: 1
3 عملکرد فرآیند پسایندسازی در گفتار کودکان مبتلا به اوتیسم و کم شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول گرایس در گفتار کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
2 Cohesion Devices in Persian Autistic Speakers’ Speech (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
3 بازنمایی فرایندهای واجی کشش جبرانی، درج و هماهنگی واکه ای در گویش شیرازی برمبنای نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
4 بررسی انواع آغازگرها در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال 6931 ایران براساس دستور نقشگرای هلیدی پژوهشی در حوزه زبانشناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 بررسی توانایی درک و بیان اسامی در کودکان آهسته گام آموزش پذیر و کودکان عادی 4 تا 8 ساله (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
6 تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در گویش شیرازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
7 تحلیل ساخت اشتقاقی واژه در گویش شیرازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
8 تحلیل گفتمان انتقادی پست های اینستاگرام محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات دولت دوازدهم) بر اساس مدل وندایک ( ۲۰۱۶) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
9 تحلیل گفتمان انتقادی مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بر اساس مدل وندایک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
10 تحلیل متن شناسی سوره بقره بر اساس نظریه کنش گفتار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
11 کاربرد و پیاده سازی الگوهای عبارت منظم در دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
12 کاربرد و پیاده سازی الگوهای عبارت منظم در واج شناسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
13 مقابله فرایندهای واجی لهجه آباده طشک و زبان فارسی معیاردر قالب نظریه بهینگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
14 نقش های معنایی – منظوری جملات استفهامی سوره یوسف (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی