دکتر زهرا پیشگاهی فرد

دکتر زهرا پیشگاهی فرد استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

Dr. Zahra Pishgahi Fard

استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تشکیل حکومت ناحیهای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
2 آسیب شناسی ژئوپلیتیکی مدیریت منابع آبی ایران در حوضه آبریز جنوب غربی کشور: رودخانه های کرخه و کارون بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
3 آینده پژوهی وضعیت آموزش زنان در منطقه خاورمیانه با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 2، شماره: 4
4 ابعاد ژئوپولیتیک دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 2
6 اقیانوس منجمد شمالی، صحنه تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
7 امنیت سازی پایدار درخلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
8 بازنمایی نقش ایالات متحده در نظریه های ژئوپلیتیک سه دوره کلاسیک، مدرن و پست مدرن (۱۸۹۰ تا ۲۰۲۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی اثر نومادیسم بر ساختار نظامی ایران از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30
10 بررسی الگوی جدید همگرایی منطقه ای در آسیای جنوب غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی پیامدهای منطقه ای همه پرسی در کردستان عراق (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
12 بررسی رابطه الگوی حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی مزایا و معایب تجمیع مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 11
14 بررسی مفهومی و مصداقی حفره های دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 7
15 بررسی نظریه های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
16 بررسی نقش قانون اساسی فدرال عراق بر افزایش مطالبات قومی ایران (با تاکید بر کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 4
17 بررسی و اولویت بندی عوامل واگرای اثر گذار در روابط ایران و کشورهای اسلامی پیرامونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
18 پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 4
19 تاثیر فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 3
20 تاثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تاکید بر دجله و فرات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
21 تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
22 تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
23 تبیین عوامل اجتماعی - فرهنگی کلیدی تاثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
24 تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تاثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 3
25 تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی تاثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 79
26 تبیین عوامل موثر در بحران زایی و مدیریت مرزهای ایران و پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 36
27 تبیین قلمروخواهی جنبش اخوان المسلمین در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 1
28 تبیین مهم ترین نیروهای پیشران تاثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 16
29 تبیین نظری بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک و ارائه مدل پیشنهادی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
30 تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
31 تحلیل تناسب چیدمان عناصر کالبدی فضا در منطقۀ رشد شهر با رویکرد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
32 تحلیل جغرافیای انتخابات در استان آذربایجان غربی (تناسب تسهیم،جری ماندرینگ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
33 تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، ۱۳۵۸-۱۳۹۱) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 11
34 تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، ۱۳۵۸-۱۳۹۱) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
35 تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست های آبی ترکیه(پروژه گاپ) و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید دوره: 1، شماره: 1
36 تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
37 تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
38 تحلیل منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در حوزه قفقاز جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 27
39 تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 4
40 تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تاثیرات تغییر اقلیم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
41 تحلیل و تبیین تاثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهر آبادان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
42 تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعه موردی: گندم) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
43 تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 4
44 تعیین استراتژی های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 4
45 جایگاه افغانستان در ژئواستراتژی نظام نوین جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 8، شماره: 6
46 جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 4
47 جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرزهای غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
48 چرخش روابط ایران و عربستان در دو بعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه های شکل گیری آن ها (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
49 چشم اندازهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 9، شماره: 3
50 رویکرد آینده پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 3
51 ژئوپلیتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 14، شماره: 2
52 سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه ی موردی؛ شهرستآن های استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 2، شماره: 5
53 سنجش آمایش دفاعی و برخورداری فضا با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزن دار و ضریب آنتروپی شانون (نمونه ی موردی؛ شهرستآن های استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 1، شماره: 3
54 سنجش پایداری سیستم های حمل و نقل در دسترسی به کاربری های گردشگری منطقه ۲۲ شهرداری تهران، مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 22
55 سنجش تاب آوری زیست محیطی در سطح محلات منطقه چھارده شھر تھران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 48
56 شناسایی پیشران های کلیدی در راستای تحقق پذیری امنیت پایدار منطقه ای بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقه ی لواسانات) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 41
57 قدرت نرم و تاثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 3
58 گاز طبیعی؛ فرصت ها و چالش های ایران از منظر ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
59 محاسبه قدرت نظامی با استفاده از فرمول های قدرت ملی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 102
60 معیارهای رفتار رای دهندگان انتخابات مجلس شهرستان فلاورجان در سه دوره انتخابات (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 26
61 مقاله پژوهشی: تبیین عوامل کلیدی اثرگذار بر قدرت دفاعی ج.ا.ایران در افق زمانی ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 4
62 منافع دولت ها در مناطق مختلف دریاها ( نوشتار تحلیلی ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
63 مناقشات منطقه شاخ آفریقا، ماهیت و ریشه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
64 نظریه ساختار ژئوپلی نومیک نظام جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 3
65 نقش صنعت نفت در الگوی توسعه فیزیکی نفت شهرها(مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین؛ جلوگیری از تهدیدات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 آمایش سرزمین؛ جلوگیری از تهدیدات زیست محیطی مطالعه موردی : ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 ادراک گردشگران از بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری درشهرستان مرزی پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
4 بررسی جایگاه راهبردی لبنان در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
5 بررسی زمینه های افزایش توسعه فعالیت قاچاق کالا توسط زنان در استان هرمزگان از منظر جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
6 بررسی میزان موفقیت قوانین حوزه زنان در امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: زنان 40-15 سال محلات قیطریه و هرندی شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
7 بررسی وضعیت امنیت جانی و روانی زنان مناطق مرزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
8 تحلیل بحرانها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
9 تحلیلی بر الگوی سیاسی ترکیه و تاثیر آن بر تحولات جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
10 تحلیلی بر تقسیمات سیاسی – جغرافیایی سده اخیر استان لرستان با تاکید بر نقاط شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
11 توجیه تولید صلح آمیز انرژی هسته ای بوسیله نهاده های تاثیرگذار توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
12 جایگاه امنیت زیست محیطی در امنیت ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
13 جایگاه هویت قومی در همبستگی ملی (مطالعه موردی قوم عرب خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
14 چالش های پیش روی ایران در منطقه خلیج فارس بعد از حمله آمریکا به عراق (از سال 2003 تا 2013) (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
15 چالش های شورای شهر در مدیریت شهری تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
16 دمکراسی در خاورمیانه و فرصتهای فرا روی زنان (دریافت مقاله) دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
17 فرآیندجهانی شدن و تاثیر آن برتوسعه گردشگری مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
18 محیط زیست و تکنولوژی بررسی سیستم هارپ به عنوان تکنولوژی سازنده یا مخرّب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 نظام تقسیمات کشوری و توسعه در بخش جنوبی مناطق لرنشین ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
20 نقش ژئوپلیتیکی شهرهای مرزی در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها