دکتر محمدرضا پیرهادی

دکتر محمدرضا پیرهادی استادیار

دکتر محمدرضا پیرهادی

Dr. MohammadReza Pirhadi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 11، شماره: 1
2 انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 37
3 انتقال مالکیت در بیع مال آینده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 1، شماره: 1
4 ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 29
5 تضمینات شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی؛ با مطالعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 4
6 دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و آمریکا با توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست یا بدسرپرست مصوب 1392 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی