دکتر پیمان غفاری آشتیانی

دکتر پیمان غفاری آشتیانی

دکتر پیمان غفاری آشتیانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 16، شماره: 88
2 بررسی تاثیر ساختار بازار و اطلاعات نامتقارن بر عملکرد شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در یک مدل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
3 بررسی تاثیرآمیخته بازاریابی بر توسعه ی گردشگری روستایی (مورد مطالعه: متولیان امر گردشگری روستایی در استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 7، شماره: 23
4 بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و اثر مقیاس بر ساختار بازار در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
5 بررسی رابطه بین اعزام هیات های تجاری با عملکرد صادراتی (استان مرکزی ۱۳۸۷-۱۳۹۰) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 12، شماره: 69
6 بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 9، شماره: 35
7 بررسی موانع تجارت الکترونیک همراه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 69
8 بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 16
9 تاثیر توانایی نوآوری فناورانه سبز بر رقابت پذیری شرکت با تاکید بر نقش میانجی تمایز محصول(مطالعه موردی: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1400، شماره: 186
10 تاثیر رفتار شهروندی برند بر اعتماد، درگیری مشتریان و تعهد عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 4، شماره: 15
11 تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: نقش میانجی ساختار دانش (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
12 تعیین همبستگی بین تلنگر سازمانی و اوباشگری سازمانی با تنش شغلی کارکنان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 3
13 رویکردی نوین به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران با تاکید بر نقش تبلیغات شفاهی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 8، شماره: 26
14 شناسایی عوامل موثر بر تمایل به خرید بسته بندی سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 45
15 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 1
16 شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعه تجارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
17 طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 42
18 طراحی مدل مفهومی فریب ادراک شده تبلیغات شبکه های اجتماعی با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 39
19 مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
20 نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
21 نقش ابعاد بسته بندی در رفتار مصرف کننده با نقش واسطه ای ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 13
22 نقش عوامل اثرگذار بر ادراک اخلاقی مصرف کنندگان و خلق ارزش پایدار در انتخاب محصولات پسماند صفر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با خلاقیت کارکنان (شرکت پتروشیمی امیرکبیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 بررسی اثر امنیت اطلاعات در خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریانمورد مطالعه: مشتریان خدمات بانکداری الکترونکی بانک تجارت در شهر تهران سال 1391 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
3 بررسی اثر مدیریت امنیت اطلاعات بر ریسک ادراک شده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک شهر تهران، سال 1392) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 بررسی اثرعوامل آمیخته بازاریابی برپذیرش مصرف کنندگان گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
5 بررسی ارتباط بین ابعاد بازاریابی داخلی برعملکرد سازمان (مورد مطالعه:موسسات اعتباری مجازکلانشهر اراک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 بررسی ارتباط دستکاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده غیر عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
7 بررسی اهمیت امنیت اطلاعات در استقرار دولت الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
8 بررسی تاثیر ابعاد اطلاعاتی تبلیغات الکترونیکی بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی نگرش مصرف کنندگان نسبت به سودمندی اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
9 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر تبلیغات شفاهی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
10 بررسی تاثیر انگیزه خرید بر فرآیند ارزیابی خدمات در زمینه ی خرده فروشی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
11 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تسهیم دانش اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
12 بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز و آگاهی مصرف کننده بر تصمیم گیری برای خرید محصولات غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک شهر اراک) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
13 بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر کیفیت بانکداری الکترونیکی با استفاده از ابعاد چابکی سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
14 بررسی تاثیر کاربرد منطق فازی در آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت سیمان آبیک استان البرز ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدمات (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 بررسی تأثیر اطلاعات در غلبه بر مقاومت مصرف کنندگان به پذیرش موبایل بانک ملی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 بررسی تأثیر شکاف نقدینگی و وام های غیر عملیاتی (به عنوان دو عامل ریسک نقدینگی)بر سود آوری بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
18 بررسی دستکاری در فعالیت های واقعی(مدیریت سود واقعی)برای رسیدن به آستانه سود صفر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
19 بررسی دستکاری درفعالیت های واقعی مدیریت سودواقعی برای رسیدن به آستانه خاصی ازسود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
20 بررسی رابطه بین اعزام هیئت های تجاری با عملکرد صادراتی (استان مرکزی سال 1387-1390) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
21 بررسی رابطه عوامل موقعیتی با رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه رفاه اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی
22 بررسی عوامل احساسی مصرف موثر بر رضایت و اعتماد مشتری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
23 بررسی عوامل موثر بر توسعه تجارت اجتماعی مطالعه موردی: شبکه اینستاگرام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
24 بررسی قابلیت گیاهان دارویی ایران به منظور حضور در بازارهای جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
25 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر کیفیت درک شده توسط مشتریان بانک ها مطالعه موردی: بانک های تجارت تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
26 بررسی نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
27 بررسی نقش فن آوری اطلاعات در تقویت صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
28 تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارایه شده بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: بانک های استان همدان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
29 تاثیر تبلیغات تجاری بر وفاداری مشتریان نسبت به یک برند خاص(مطالعه ی موردی برند ال جی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
30 تاثیر ساختار سرمایه برآستانه سود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
31 تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی با نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده مورد مطالعه : آموزش و پرورش منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
32 تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی مورد مطالعه : آموزش و پرورش منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
33 تاثیر طول چرخه عملیات واندازه شرکت بر آستانه سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
34 تاثیر محیط فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مطالعه موردی فروشگاه هایپراستار تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
35 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
36 تأثیر آمیخته تبلیغات بر میزان فروش خدمات بیمه عمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
37 تأثیر ویژگی های مدیریت بر عملکرد کارکنان ،مطالعه صنایع کنترل گاز اکباتان همدان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
38 تبلیغات شفاهی در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
39 تبلیغات شفاهی،الگویی نوین در ارتباطات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
40 تحلیلی بر عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
41 تحلیلی بر نقشه ذهنی مصرف کنندگان گاز رومیزی با استفاده از تئوری زنجیرهوسیله هدف و تکنیک نردبانی (مورد مطالعه: شرکت استیل البرز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
42 تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی(مورد مطالعه : بازار های ×الکترونیکی کشور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
43 شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترویک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 طبقه بندی ورتبه بندی بیمه گذاران تامین اجتماعی با هدف حفظ مشتریان وفادار از روش شبکه عصبی فازی تطبیقی (مطالعه موردی شعبه شماره 19 تامین اجتماعی استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
45 عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک کشاورزی همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
46 عوامل موثر بر رفتارهای وفاداری در بخش خدمات (مورد مطالعه: بانک صادرات شعب غرب تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد