دکتر محمود رضا گشمردی

دکتر محمود رضا گشمردی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود رضا گشمردی

Dr. Mahmoud Reza Gashmardi

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyse des pratiques d’évaluation des enseignants du FLE en Iran (دریافت مقاله) مجله زبان پژوهی فرانسه دوره: 3، شماره: 5
2 آسیب شناسی سرفصل دروس ادبیات رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 2، شماره: 1
3 آموزش زبان با رویکرد شناختی: اهمیت علوم اعصاب شناختی در آموزش زبان خارجی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 4
4 اثر بخشی الگوی نظارت آموزشی کلاس های فرانسه در آموزشگاه های زبان ایران با بهره گیری از نظریه کنش موقعیت بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
5 Enjeu de l’interaction dans les classes virtuelles du FLE en Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 12، شماره: 2
6 Impact de l'Approche Neurolinguistique sur l’apprentissage des apprenants du français langue étrangère en Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 10، شماره: 2
7 Impact des techniques de PNL sur l’apprentissage de langue étrangère chez l’enfant (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 5، شماره: 7
8 Impact du jugement professionnel sur les pratiques évaluatives des enseignants du FLE en Iran (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 5
9 L’impact de la contextualisation, de l’organisation sémantique et de l’apprentissage réparti sur la diminution de l’oubli : le cas des apprenants enfants Iraniens du FLE (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 6، شماره: 9
10 L’impact de la lecture du Conte sur l’apprentissage du Français chez jeunes apprenants iraniens. (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 3، شماره: 1
11 La mise en application et le développement de la compétence transculturelle chez les apprenants de FLE en contexte iranien (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
12 Professionnaliser les enseignants du FLE en évaluation (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 16، شماره: 29
13 Réussite universitaire en Iran Conception d’un nouveau paradigme de recherche en FLE (دریافت مقاله) مجله زبان پژوهی فرانسه دوره: 3، شماره: 6
14 Stratégie didactique en production écrite et le fonctionnement de la mémoire de travail chez les adultes (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 14، شماره: 26
15 بررسی آموزش زبان فرانسه در ایران بر اساس نظریه آشوب و پیچیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 1
16 بررسی تاثیر بکارگیری روش تفکر شبکه ای بر فرهنگ یادگیری زبان آموزان زبان فرانسه براساس الگوی ابعاد فرهنگی هافستد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 3
17 بررسی تاثیر مدل گراو بر تقویت یادگیری خودرهیاب زبان آموزان ایرانی در درک مطلب نوشتاری زبان فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی جذب اجتماعی در فضای دانشگاهی به عنوان عاملی موثر بر تاب آوری و موفقیت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 5، شماره: 1
19 بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعة موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 2، شماره: 1
20 جایگاه مهارت منظور شناختی در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
21 دستیابی به مهارت بیان شفاهی بدون نیاز به دانش صریح زبانی: بر اساس یک روش آموزش زبان با عنوان رویکرد عصب زبان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
22 مبانی نظری فراگیر محوری در روش های آموزش زبان خارجی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 2
23 مطالعه رفتار بهینه معلم در آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 3، شماره: 1
24 نقد بافتاری ترجمه­های کتاب شازده کوچولو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تجزیه و تحلیل انسجام و پیوستگی نوشتار زبان آموزان فرانسه در ایران و رابطه آن با میزان شناخت آنها از انسجام و پیوستگی متن: یك مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
2 شناسایی عوامل موثر در بهینه سازی نظارت آموزشی در چارچوب نظریه کنش موقعیت بنیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت