دکتر غلامرضا سیاحتی اردکانی

دکتر غلامرضا سیاحتی اردکانی استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر غلامرضا سیاحتی اردکانی

Dr. Gholamreza Siyahati Ardakani

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک سطحی پیرامون صنایع اصلی در شهرستان اردکان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 6
2 ارزیابی محیط زیستی برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی حاشیه صنایع گندله سازی و فولاد سازی اردکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
3 بررسی حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب ساختگی و شناسایی میکروارگانیزمهای مقاوم به سیانور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9