دکتر مجتبی هداوند

دکتر مجتبی هداوند موسسه آموزش عالي مهر البرز

دکتر مجتبی هداوند

Dr. Mojtaba Hadavand

موسسه آموزش عالي مهر البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مولفه های قدرت زنجیره تامین بر مزیت های رقابتی و رقابت پذیری سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 13
2 بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمان با نقش میانجی رفتارهای نوآورانه (نوآوری باز) (مورد مطالعه: سازمان هواشناسی کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 32
3 بررسی تاثیرهوش هیجانی بر پایداری روابط تجاری در بازاریابی رابطه مند از طریق متغیر میانجی اعتماد در صنعت هواپیمایی کشور (موردی در شرکت هواپیمایی ماهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 3، شماره: 8
4 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیستم پیشنهادات بر رفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
2 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بارویکرد رقابت پذیری با استفاده از منطق فازی مورد مطالعه:صنعت سیمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
3 KEY MIXES SERVICE QUALITY IN ONLINE PURCHASES (B2C) ON RAJA COMPANY (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه
4 The effects of FDI, trade and absorptive capacity on countries economic growth (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 The significance role of external factors towards global e-markets supply (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
6 بررسی تاثیر برندداخلی بررفتارشهروندی سازمان مورد مطالعه: شرکت کرپ ناز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
7 بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر رسانه های اجتماعی برندها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
8 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر زنجیره تامین و عملکرد شرکت های صنعتی(مورد مطالعه: هیربد نیرو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
9 بررسی تاثیر مزیت فناوری های بیمه (اینشورتک) بر رضایت و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بیمه آرمان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
10 بررسی رابطه بین منابع انسانی و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در مراکز آموزشتکاور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
11 بررسی عوامل موثر بر قابلیت بازاریابی شرکت ها در راستای ارتقاء عملکرد در بازارچه های مرزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
12 بررسی مولفه های مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
13 بررسی مولفههای موثر در جهتگیری اثربخش کیفیت در راستای رضایتمندی مشتریان (مطالعه-ی موردی صنایع مواد غذایی شهر همدان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
14 پتانسیل های فناوری بلاک چین در مدیریت زنجیره تامین قضاوت های بلند مدت یک پانل متخصص بین المللی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
15 تاثیر آموزش های الکترونیکی بر یادگیری بر اساس حیطه شناختی بلوم (مورد مطالعه کارکنان ستاد شرکت ملی گاز ایران ) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
16 تاثیر ارز دیجیتالی (بیت کوین) بر صنایع داخلی کشور ایران: مطالعه موردی صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
17 تاثیر اینترنت اشیا بر زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
18 تاثیر سطح تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه های فکری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۸ تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
19 تاثیر شخصیت برند و هویت برند در بازآفرینی برند بر تصمیم خرید مشتریان محصولات شرکت اسنوا با میانجی گری ادراک از برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
20 تاثیر قابلیت های کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد عملیاتی از طریق یکپارچگی تامین کنندکان و مشتریان در زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
21 تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
22 تصمیمات یکپارچه توالی عملیات و توزیع در زنجیره های تامین چند سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
23 رابطه مشخصات شرکت های مشتری محور و رضایت مشتریان وفادار بر تبلیغات شفاهی مثبت جوامع با مداخله مشارکت اجتماعی و شناسایی جامعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 شفافیت زنجیره تامین و تاثیر آن در پیشگیری از تجارت غیرقانونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
25 شناسا یی و اولویت بند ی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
26 شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز آموزش تکاور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
27 عوامل کلیدی موفقیت در کانالهای بانکداری الکترونیک ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
28 عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین خودرو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
29 مروری بر مدل ارزیابی قابلیت بهره برداری و امنیت وب سایت در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
30 نقش خوشه های صنعتی در یکپارچه سازی دانشو عملکرد (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
31 نقش نگرش، کیفیت درک شده و شخصیت خرده فروشی بر قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
32 نقش هوش تجاری بر استراتژی های تامین در بازارهای بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران