دکتر فرشاد نصراللهی

دکتر فرشاد نصراللهی استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر فرشاد نصراللهی

Dr. Farshad Nasrollahi

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیپولوژی ساختمان در کاهش مصرف انرژی مدارس شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 22، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر زاویه دیوار جنوبی، با محور قائم، بر میزان نیاز حرارتی و مصرف انرژی ساختمان های مسکونی در یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
3 Investigation of the relationship between depth of overhang and amount of daylight indicators in office buildings of Kerman city (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 3
4 Potentials of Vernacular Climatic Solutions (VCS) in Energy Efficiency of Domestic Buildings in Hot and Humid Climate: The Case Study of Bushehr, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 3
5 Thermal Comfort in Rural Habitats of Mountainous Areas (Case Study: Roodbar, Iran) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
7 بررسی عملکرد گلخانه جبهه جنوبی بر میزان کاهش اتلاف حرارت در آپارتمانی در شهر شاهرود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
8 بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
9 تاثیر چگونگی هم جواری توده و فضا در بلوک های ساختمانی بر رفتار حرارتی درون بنا (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 23، شماره: 4
10 تهویه طبیعی در شوادون های شهر دزفول با بهره گیری از مد لسازی CFD (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 30
11 چارچوب تحلیلی ریخت-گونه شناسی بافت های شهری از منظر کارایی انرژی: مطالعه موردی سپاهان شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعویض هوا بر مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
2 اثر عمق قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین بر مصرف انرژی ساختمان های آموزشی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
3 اثر فرم ساختمان بر مصرف انرژی ساختمان های آموزشی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی رفتارحرارتی مصالح سنتی مصالح رایج ومصالح سبزدرساختمانهای شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
5 امکان سنجی اقتصادی استفاده از سیستم چیلر تراکمی و پمپ خورشیدی در یک ساختمان مسکونی (شهر شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا
6 انرژی نهان و کربن نهان مصالح جدید و بنایی پرکاربرد در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
7 برررسی و ارزیابی الگوی مشربیه از گذشته تا کنون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
8 بررسی اقلیمی و تحلیل خانه های سنتی شهر گرگان(نمونه موردی: خانه فاطمی و امیر لطیفی) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بررسی تاثیر جهت گیری ساختمان در میزان مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن در تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری خانه های حیاط مرکزی کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
11 بررسی سایه بان های خود متحرک در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
12 بررسی عوامل موثربرتوسعه گردشگری درمنطقه تفریحی وتوریستی کوهرنگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بهره وری انرژی در بخش ساختمان و مسکن (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
14 بهینه سازی توزیع نور روز با استفاده از سیستم قفسه نوری در ساختمان مسکونی در تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
15 تدوین شاخص های مرفولوژیکی شهر با محوریت بهره وری مصرف سوخت ساختمان،گامی به سوی طراحی شهری انرژی کارا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
16 خانه های غیر فعال در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
17 خلق معماری تطبیق پذیر با متغیر های زیست محیطی جایگزینی بر نماهای متحرک هوشمند با حسگرهای الکترو مکانیکی در جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 راهکارهای بهره وری از نور روز با استفاده از الگوهای معماری به منظور صرفه جویی انرژی در مدارس شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
19 کاهش مصرف انرژی الکتریسته در ساختمان های مسکونی از طریق استفاده از سیستم های انتقال نور طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
20 کاهش مصرف انرژی در مدارس با طراحی بهینه پنجره ها و سایبان ها (مطالعه موردی: مدارس شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
21 کاهش مصرف انرژی ساختمان مسکونی با محاسبه ابعاد بهینه بازشوی پنجره (دریافت مقاله) نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
22 مبدل حرارتی زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
23 مقررات ملی ساختمان و کاهش مصرف‌انرژی در بخش ساختمان‌ و مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی