روح انگیز کراچی

 روح انگیز کراچی

روح انگیز کراچی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دلایل اجتماعی تشتت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
2 بررسی ریشه شناختی واژه هایی از گویش فیروزآبادی-روح انگیز کراچی/اسفندیار طاهری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 16
3 تاملی بر جایگاه زن در اندیشه مولوی از منظر جامعه شناسی ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 5، شماره: 4
4 در شناخت شعر حیران دنبلی و دیوان دستنویس او (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 229
5 شهر آشوب مهستی، پناهگاه امن اعتراض (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
6 نویسنده اصلی تادیب النسوان کیست؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 2