دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد خرید با نقش میانجی حالات درونی مصرف کنندگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 4
2 الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 9
3 اولویت بندی کدهای اخلاقی در تبلیغات تلویزیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
4 Determining Influential Users in Social Networks (The Case of: Word of Mouth on Digikala Company Instagram Page) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
5 The Effect of News Websites’ Design Quality on E- loyalty and Electronic Word of Mouth (e-wom) (Case Study: Allameh Tabatabaee University, Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
6 Ultra Innovative Approach to Integrate Cellphone Customer Market Segmentation Model Using Self Organizing Maps and K-Means Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
7 بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزشهای اسلامی بر رضایت ووفاداری گردشگران خارجی شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 32
9 بررسی تاثیر پیام های کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین(نقش تعدیل گری تجربه سفر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
10 بررسی دامنه تابآوری مشتری با تحلیلی بر حد مطلوب، قابل قبول و ادراک شده از آمیخته بازاریابی ورزشی (مورد مطالعه: مجموعه ورزشی کوثر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 8
11 بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی نقش، شدت و نوع تعدیل گری صفات اخلاقی روی رابطه شخصیت و رابطه مشتری- برند به منظور خلق تعهدعاطفی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 18
13 برندسازی استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
14 تاثیر ادراک از قیمت منصفانه، رضایت مشتری و تفاوت ادراک شده از خرید بر تمایلات رفتاری مشتریان با اعتماد و هدف سفر و آشنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 29
15 تاثیر ارزشهای مورد انتظار از برند لوکس بر پیامدهای رفتاری مصرفکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 3
16 تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
17 تاثیر فعالیت های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 3
18 تاثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
19 تبیین مدل مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 66
20 تحلیل آمادگی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 39
21 خرده فرهنگ ها و سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
22 رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 30
23 طراحی الگوی استراتژیک برندسازی در صنعت زعفران ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
24 طراحی مدل بازاریابی پایداری در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 47
25 عوامل موثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
26 کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیش زمینه ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
27 نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
28 نسل سوم ارزش ویژه برند: عوامل موثر بر ارزیابی ارزش ویژه برند کارمندمحور در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 44
29 نقش تعدیلگری گرایش های مذهبی در مدل وفاداری مشتری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تجربه برند بر وفاداری برند (مورد مطالعه شعب بانک شهر در شهرتهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 تبیین نقش ادراکات شغلی و عوامل واحد فروش در عملکرد فروش شرکتها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
3 چارچوبی برای جهانی شدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
4 سیمای پژوهش های حوزه تحول دیجیتال: فراترکیب پژوهش های خارج از کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه
5 کاربرد دادهکاوی در سازمانها به عنوان مزیت رقابتی، در لایه سوم چارچوب مفهومی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع