دکتر سید نصرالله سجادی

دکتر سید نصرالله سجادی استاد تمام دانشگاه تهران

دکتر سید نصرالله سجادی

Dr. seyed Nasrollah Sajadi

استاد تمام دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 23
2 ارائه مسیر آینده نگری ورزش استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 55
3 ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP وDEA (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
4 اولویت بندی زیرمولفه های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 3
5 How Are the Coronavirus Impacts on Sport Businesses? (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 50
7 بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 21
8 بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
9 تاثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم های فوتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
10 تاثیر کرونا بر اقتصاد ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 5
11 تاثیر مسیولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
12 تاثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه شهری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
13 تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
14 تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
15 تدوین برنامه راهبردی ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و اولویت بندی آنها بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 33
16 چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
17 شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
18 شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه ای زنان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
19 شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
20 طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 70
21 طراحی سلسله مراتبی و علت و معلولی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 1
22 عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
23 کدهای اخلاقی در رسانه های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان حرفه ای لیگ برتر فوتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
24 مدل تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
25 مدل رابطه ای انگیزه خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
26 مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
27 مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 46
28 مطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
29 مقایسه عوامل استرس زای شغلی مدیریتی و راهکارهای فردی مواجهه با آن درمیان مسیولان ورزش شرکت نفت ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
30 واکاوی بنیان های نظری ورزش آموزشی- تربیتی و استخراج عوامل زمینه ای موثر و متاثر از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 اعتباریابی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 بررسی ارتباط کیفیت خدمات با قصد حضور آتی در مشتریان مدارس فوتبال شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک در ورزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
5 بررسی تاثیر ویژگی های فروش اینترنتی بلیت در قصد خرید تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
6 بررسی رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال لیگ برتر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 بررسی رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در پسران 15 تا 17 سال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 بررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه ای و جامعه پذیری ضعف در زنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 بررسی و شناسایی عوامل استراتژیک )نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
10 بررسی هویت تیمی تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضایتمندی و نیات رفتاری تماشاگران بر اساس تئوری هویت اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
11 تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت مشتری - سازمان در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
12 تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
13 تحلیل SWOT وتعیین موقعیت استراتژی گردشگری ورزشی سرای سعد السلطنه قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
14 شناسایی تنگناها وچالش های فراروی استعدادیابی درورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
15 طراحی و تدوین استراتژی استعدادیابی درورزش قهرمانی کشور(ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
16 عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 موانع پرداخت حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 واکاوی ارتباط بین هوش هیجانی و مولفه های مدیریت تعارض در بین کارکنان اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت