دکتر سیروس قنبری

دکتر سیروس قنبری دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر سیروس قنبری

Dr. Sirous Ghanbari

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات خشکسالی (خشکسالی هواشناسی) بر توسعه روستایی در روستاهای شهرستان نیمروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی روشهای مختلف مکانیابی در مدیریت احداث پارکینگهای عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
3 ارزیابی عملکرد دهیاران در پایداری محیطی روستاها (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 2
4 اصول و شیوه های مدیریت مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع زلزله با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 56
5 اولویت بندی مکانی توسعه کارآفرینی با تاکید بر صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی با بهره گیری از مدل ویکور مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان انار (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
6 بررسی آثار اجرای طرح های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه نشینی شهرها؛ نمونه پژوهش: روستاهای حومه شهر سراوان (دزک تا آسپیچ) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر رفاه خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
9 بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین های کشاورزی ( موردمطالعه: دهستان میانکوه شرقی در استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 4
10 بررسی عوامل موثر بر تصمیم کشاورزان در به کارگیری شیوه های حفاظت منابع آب وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل دختر) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
11 بررسی میزان رضایت مندی جوامع روستایی از مکان یابی کاربری ها در طرح هادی روستایی مطالعه موردی: روستاهای نمونه دهستان خانمیرزا، شهرستان لردگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
12 بررسی وضعیت پایداری روستاهای شهرستان پلدختر بر اساس نگرش های زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
13 پهنه بندی گردشگری اقلیمی استان های ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
14 تاثیر طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر تغییرات مکانی - فضایی پایداری محیطی روستاها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
15 تبیین و ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعه روستایی با تاکید بر صنایع دستی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی در شهرستان انار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
16 تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
17 تحلیل ارتباط شاخص های منطقه ای محرومیت با پایداری محیطی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان پلدختر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
18 تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشکسالی سال 1386 بر کشاورزی مناطق روستایی مطالعه ی موردی: روستاهای دهستان اسماعیلی سفلی، شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
19 تحلیل تغییرات مکانی فضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاه نیمه ها به اراضی کشاورزی سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 4
20 تحلیل سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه روستایی (موردمطالعه: دهستان رشتخوار، شهرستان رشتخوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 2
21 تحلیل فضایی تاثیر یارانه های نقدی برتغییرالگوی مصرف خانوارهای روستایی دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی با استفاده از تابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 42
22 تحلیل فضایی میزان برخورداری جامعه محلی از شاخص های اجتماعی موثر در تاب آوری در برابر مخاطرات محیطی(نمونه مطالعاتی:روستاهای منطقه سیستان) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
23 تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
24 توان های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش بینی نتایج آن بر توسعه روستایی (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 2
25 خزش شهری و تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 1
26 سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری با استفاده از مدل کانو-سروکوال، مطالعه موردی: روستاهای دهستان سپیددشت، شهرستان خرم آباد، استان لرستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
27 شناسایی مهم ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
28 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 32
29 مخاطرات محیطی و تلاش برای کاهش اثرات آن با تاکید بر تعاونی های تولید روستایی (مطالعه موردی: روستای قورتان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 7
30 مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سالهای( ۱۳۷۸تا۱۳۸۲) شهرستان نائین با سایر شهرستانهای استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 3
31 نقش بازارچه مرزی در ارتقا شاخصهای اجتماعی و اقتصادی روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: بازارچه میلک) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 5، شماره: 17
32 نقش میانجی تعهد عاطفی در ارتباط بین اخلاق کاری و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط درون تمدنی و تحقق توسعه ی پایدار در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 ارزیابی اثرات توسعه گردشگری برمحیط زیست دریایی مطالعه موردی: جزیره کیش (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
3 ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت انار در استان اصفهان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) همایش ملی انار
4 ارزیابی قابلیت های گردشگری روستایی جزیره قشم با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
5 ارزیابی نقش سرمایه اجتما عی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دشت آب شهرستان بافت استان کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
6 بررسی اثرات توسعه کارآفرینی بر توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان انار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 بررسی تاثیرات توسعه گردشگری برمناطق روستایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
8 بررسی چگونگی توسعه گردشگری ورزشی جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
9 بررسی روابط متقابل شهر و روستا و نقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
10 بررسی ساختار اطلاعاتی و آگاهی رسانی در زمینه گردشگری در جنوبشرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 بررسی عوامل بازدارنده نیروی کار در حوزه گردشگری روستایی در مناطق بیابانی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان هیرمند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
12 بررسی عوامل موثربرقاچاق درشهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
13 بررسی قوانین و مقررات مقابله با مخاطرات محیطی در نواحی روستایی ایران و چند کشور منتخب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی مطولبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
15 بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان خاش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
16 بررسی نقش پلیس در امنیت گردشگری بیابان با تاکید بر بیابان لوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
17 بررسی نقش تورهای مجازی برتوسعه گردشگری تاریخی - فرهنگی مطالعه موردی شهرتاریخی فرح آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
18 بررسی نقش توسعه کشت های گلخانه ای در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت، دهستان دولت آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
19 بررسی نقش توسعه گردشگری در گسترش صنایع دستی ( مطالعه موردی منطقه سیستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
20 بررسی نقش گردشگری در توسعه نواحی روستایی،مورد مطالعه:دهستان تمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 بررسی نقش واهمیت رودهای مرزی درایجاد امنیت ملی و منطقه ای مطالعه موردی: رودخانه هریررود با تاکید برسددوستی ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
22 بررسی وضعیت مدیریت پسماند روستایی (مطالعه موردی:شهرستان جیرفت، دهستان اسفندقه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
23 برنامه ریزی توسعه توریسم روستایی در استان کهکیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
24 برنامه ریزی توسعه گردشگری در جزیره قشم با بهره گیری از شاخص آسایش اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
25 برنامه ریزی گردشگری روستایی ابزاری نوین در توسعه مناطق روستایی مطالعه موردی:شهرستان نطنز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
26 برنامه ریزی گردشگری روستایی شهرستان مرزی پاوه بر اساس مدل راهبردی سوات (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
27 تاثیر گردشگری در توانمند سازی اقتصاد روستائی (مطالعه موردی روستاهای بخش ماهان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
28 تحلیل همگرایی اقوام ایرانی مرزنشین دربرابر جنگنرم با بهره گیری ازتکنیک swot (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
29 تحلیلی بر تغییرات آسایش اقلیمی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
30 تحلیلی بر گردشگری روستایی بخش ماهان شهرستان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
31 تحلیلی بر گردشگری و تاثیر آن بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر اشتغال مطالعه موردی روستای اسکر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
32 تدوین یک تقویم اقلیمی گردشگری بیابان لوت(مطالعه موردی: گراغه نصرت آباد لوت جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
33 تغییرات آب و هوایی تأثیر آن برگردشگری شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
34 چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان در جامعه شهری لردگان با تاکید بر فعالیت های ورزشی مطالعه موردی: (دختران و پسران دوره متوسطه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
35 حاشیه نشینی در شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
36 رابطه بین امنیت اجتماعی و عوامل جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
37 سیرس بر اوقات فراغت جوانان در آینه آیات و روایات و ادیان و دیدگاه های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
38 سیری بر لزوم برنامه ریزی و نیاز سنجی اوقات فراغت جوانان در جامعه شهری لردگان با استفاده مدل راهبردیSOWT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
39 شناخت و ارزیابی اثرات برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت بر مناطق روستایی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
40 شهر اسلامی و امنیت شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
41 شهر اسلامی، الگوی پیشرفت و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
42 نقش تعاونیهای صنایع دستی درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
43 نقش جاذبه های طبیعی بیابان لوت درتوسعه پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی:شهر شهداد شهرستان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
44 نقش شورا در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر چابهار) (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی