آقای مقصود فراستخواه

مقصود فراستخواه دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

آقای مقصود فراستخواه

Maghsoud Farastkhah

دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مقصود فراستخواه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران

سمتهای علمی و اجرایی آقای مقصود فراستخواه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
2 طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و مولفه های تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی و ارائه الگوی مفهومی برای آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک
2 بررسی فرایند نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی وبیرونی در آموزش عالی ایران؛ با تأکید بر نظریه ساختار یابی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
3 بررسی نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش بهره وری تعاونیها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 بررسی نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش سرعت اجرای تصمیمات، مشارکت وتعهد اعضای تعاونی و میزان موفقیت تعاونیهای کشاورزی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
5 علوم اجتماعی و نظام برنامه ریزی آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
6 فرآیند اطمینان از کیفیت آموزش عالی سنخ شناسیِ تجارب جهانی (دراختیارات) (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
7 مروری بر چالش های سیاست گذاری علمی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی