دکتر فائزه توکلی

دکتر فائزه توکلی

دکتر فائزه توکلی

Dr. Faezeh Tavakoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکود بازار منطقه اصفهان( با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 4
2 جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و نقدی بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 6، شماره: 1
3 جنبش های سیاسی- اجتماعی زنان در افغانستان از امان الله خان تا طالبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژواک زنان در تاریخ دوره: 1، شماره: 4
4 رو ش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 1، شماره: 1
5 ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 2، شماره: 1
6 کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 7، شماره: 1
7 گزارش نویسی درتاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 7، شماره: 1
8 مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تاکید برگفتمان های تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 5، شماره: 1
9 نقش رسانه ها در دموکراسی فرهنگی جهان معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مسئله محوری و روش شناسی انتقادی در محتوای درسی علوم انسانیبا هدف کارسازی کردن آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی