دکتر فرزانه بیک زاده عباسی

دکتر فرزانه بیک زاده عباسی استادیار

دکتر فرزانه بیک زاده عباسی

Dr. Farzaneh Bikzadeh Abbasi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Identifying and Ranking Indicators Affecting the Evaluation of Financial Performance in Private Banks using the Fuzzy AHP Method (دریافت مقاله) مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی دوره: 4، شماره: 3
2 طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
3 کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
4 محاسبه هزینه تمام شده خدمات آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
5 نقش تعدیلگر کووید ۱۹ بر رابطه بین موفقیت کسب و کار با عملکرد بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Model for CRM, CEM and their Links with ROI in Services Companies (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
2 ارائه روشی نوین جهت بررسی جنبه های مختلف امنیت بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
3 ارائه مدل بهینه سازی زمانبندی دروس با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
4 ارائه مدل هیبریدی توسعه اکوسیستم نوآوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
5 بررسی اثر اهرم بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
6 بررسی اثر اهرم بر مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
7 بررسی اثر اهرم بر مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری درصنعت خودرو سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
9 بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری درصنعت داروسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری با روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات بیمه مورد مطالعه: بیمه البرز استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
11 بررسی تاثیر تقسیم سود نقدی بر درماندگی مالی شرکت های رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
12 بررسی تاثیرساختارسرمایه برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
13 بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و عملکرد مالی در شرکت های مخابرات (مطالعه موردی:استان های کرمان, یزد وهرمزگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و تعلق سازمانی و سواد اطلاعاتی با جذب منابع ارزان قیمت در شعب بانک ملت شهر کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
15 بررسی رابطه هوش عاطفی کارکنان با اثر بخشی سازمانی در شرکت شیر پگاه کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
16 بررسی ریسک سرریز نوسان در اکوسیستم نوآوری با تاکید بر فین تک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
17 بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی استانکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
18 بررسی نحوه انتخاب پورتفولیوی بهینه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 بررسی نقش اینترنت و امنیت سایبری در مدل سیاست گذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
20 تاثیر آمیخته بازاریا بی سبز و محیط گرایی بر پایدا ری کسب و کارهای کوچک با نقش تعدیلگرظرفیت جذب تکنولوژی مورد مطالعه: شرکت بهفام شیمی تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
21 تامین مالی مبتنی بر مطالبات؛ ابزاری مدرن برای مدیریت نقدینگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
22 دانش و مهارت های انسانی ضرورتی برای ارتباط با مشتری درصنعت بانکداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
23 فراتحلیل تاثیر سبک های رهبری بر اثر بخشی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
24 مبانی نظری هوش عاطفی و نقش آن در مدیریت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
25 مدل مفهومی توسعه محصولات جدید مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
26 مدل مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات
27 مدیریت دارایی ها و تامین مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
28 مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش