دکتر عباس علیمحمدی

دکتر عباس علیمحمدی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عباس علیمحمدی

Dr. Abbas Alimohamadi

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.