دکتر نجمه نیسانی سامانی

دکتر نجمه نیسانی سامانی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

دکتر نجمه نیسانی سامانی

Dr. Najmeh Neysani saman

دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.