دکتر طاهره اردکانی

دکتر طاهره اردکانی استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر طاهره اردکانی

Dr. Tahereh Ardakani

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 زون بندی خلیج چابهار با استفاده از مدل تصمیم گیری چند متغیره جهت کاربری تفرج متمرکز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 1
2 مقایسه و اعتبار سنجی دو رویکرد بهینه سازی کاربری ها در آمایش سرزمین شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اکوتوریسم ساحلی رویکردی در جهت توسعه پایدار سواحل (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
2 بازخورد معرفی گونه های غیربومی بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
3 بررسی استانداردهای کیفی منابع آبی زیرزمینی حوزه دشت یزد- اردکان جهت استفاده درآبزی پروری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 بررسی اهمیت برآورد اقتصادی خدمات و مواهب اکوسیستم های دریایی و ساحلی در برنامه ریزی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 بررسی رفتار و نیازهایهای تفرجی گردشگران در منطقه خلیج چابهار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
6 بررسی عوامل موثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگل‌های مانگرو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 بررسی نقش آموزش در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
8 بهره برداری پایدار از کانال های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
9 حفاظت و بهسازی محیط زیست طبیعی با رویکرد گردشگری سواح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 ضرورت فرهنگ سازی در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 عوامل موثر بر ارزش بیابان گردی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
12 کاربرد بیوتکنولوژی در کاهش آلودگیهای ناشی از استخراج معادن فلزی با ارزش اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 کاربرد روش های هم پوشانی شاخص و منطق بولین در مکان یابی مناطق مطلوب جهت احداث نیروگاه حرارتی با توجه به معیارهای محیط زیستی ( مطالعه موردی: شهرستان چابهار) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
14 کاربرد زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آبی مورد استفاده در آبزی پروری(مطالعه موردی: حوزه دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
16 کاربرد منطق فازی در ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست