آقای دکتر مهدی رحیمی

دکتر مهدی رحیمی

آقای دکتر مهدی رحیمی

Dr. Mahdi Rahimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی رحیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد، یزد اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارایه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
2 تاثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
3 تجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی RAPD در پسته ( P. vera L ) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
4 تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 16
5 رابطه سبک های درون سازی مذهب و انسجام خانواده در گروهی از دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 300 رهنمود عملی پیرامون متعالی سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأکید بر مولفه های تأثیرگذار (خانواده، آموزش و پرورش، کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، عرصه چاپ ونشر و دولت) (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها
2 300رهنمود عملی پیرامون متعالی سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأکید بر مولفه های تأثیرگذار (خانواده، آموزش و پرورش، کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، عرصه چاپ ونشر و دولت) (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها
3 آموزش کاهش مصرف انرژی به جامعه به وسیله طراحی مجتمع های آموزشی همساز با اقلیم در اقلیم معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
4 اثر تراکم کاشت و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه ای دابل کراس 370 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
5 اثر زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت بر پایداری ویتامین E و میزان رهایش آن در محیط اسیدی مشابه معده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 اثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثرلوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 اثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر ورمی کمپوست، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثرات افزایش میدان مغناطیسی بر امواج ضربه ای مافوق صوت با وجود تخلیه پلاسما (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 احمد عزیزی در رویکردی جامعه شناختی – انتقادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
11 ارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی درداده های پزشکی با استفاده از SVM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
12 ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
13 ارزیابی تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی مدل جریان واقعی در آهنگری با قالب بسته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 ارزیابی توانمندی های روستای هورامان برای توسعه گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
15 ارزیابی صفات کمی در دورگ های حاصل از تلاقی دی آلل در برنج F1 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 ارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 ارزیابی عملکردی اجزای عملکرد کىجد تحت تىش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
18 ارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی در اثر گذاری بر وزن خشک کل بوته نخود دیم در زمانهای مختلف و میزان فسفر خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 استرس تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 استفاده از رایانش ابری در سیستم‌های سلامت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران
21 استفاده از فناوری پلاسما در تضعیف موج ضربه ای در عدد ماخ 2/45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
22 القاء ریشههای موئین در گیاه داروئی سرخارگل با استفاده از سویههای مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 ایجاد ریشه مویین توسط سویه pRi15834 –GUS اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 باززایی غیرمستقیم از ریزنمونه های برگی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
25 باغ بام مدولار در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 بررسی اثر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
27 بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختیبر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
28 بررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر استرس دانش آموزان دختر پایه نهم شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
29 بررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر تاب آوری دانش آموزان پایه نهم شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
30 بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی گندم Triticum aestivum (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک دو رقم آفتابگردان(Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم آفتابگردان (Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی تاثیر گوگرد و روی بر عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
34 بررسی تاثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک درزراعت پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
35 بررسی تاثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد الیاف پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
36 بررسی تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدگیاهی برکالوس زایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
37 بررسی تاثیر نوع مشتری بر رضایت از کیفیت در خرید اینترنتی مورد مطالعه : دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
38 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
39 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره براجزاء عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
40 بررسی تأثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر روی برخی خصوصیات زراعی پنبه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 بررسی رابطه بین تعارض کار و خانواده با عملکرد و بهره وری معلمان زن دبیرستانهای شهرستان کهگیلویه(دهدشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
42 بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و رهبری معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
43 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با تاب آوری دختران نوجوان در طبقات اجتماعی محروم و مرفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
45 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سرزندگی دختران نوجوان در طبقات اقتصادی- اجتماعی محروم و مرفه (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
46 بررسی روش های بازسازی ساختاری به منظور بهبود ترجمه ماشینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
47 بررسی شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مدیریت دانش از نظر کارکنان ستادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهران درسه سطح فرد،گروه و سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
48 بررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار (Cucumis sativus) در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 بررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
50 بررسی عوامل سیاستی تاثیر گذار برانتخاب روشهای تامین مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
51 بررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران
52 بررسی کاربرد گل کربناته حاصل از فاضلاب کارخانه قند در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
53 بررسی کیفیت زندگی شهری و روستایی در شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
54 بررسی مدل تلاطمی k-e درمقابل مدل جریان آرام Laminar درپیش بینی پروفیل سرعت جریان غلیظ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
55 بررسی مولکولی پاسخهای گیاهان به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
56 بررسی مولکولی پاسخهای گیاهان به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
57 بررسی نقش درگیری شناختی در اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
58 بررسی و تحلیل تصاویر کتاب (هدیه های آسمان)پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
59 بررسی و مقایسه میزان باور به دنیای عادلانه، خودشیفتگی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزاندوره تحصیلی متوسطه دوم مدارس غیر انتفاعی، خاص و عادی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
60 بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر میزان کلروفیل کل ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
61 بررسی یالهای درختی بر پایه برش کمینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی
62 برسی تأثیر آلودگی سرب بر برخی از صفات رویشی و میزان کلروفیل در گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
63 برنامه ریزی سفر در شبکه ی چند ساختی حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
64 بزرسی تأثیر گوگرد، روی و باکتزی تیوباسیلوس بز افزایش قابلیت جذب عناصرغذایی در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
65 بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
66 بهینه سازی برداشت انرژی از پیزوالکتریک PVDF (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
67 بهینه سازی سامانه‌های بانکداری الکترونیک برای معلولان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران
68 بهینه سازی شرایط کشت بافت و باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های هبپوکوتیل و کوتیلدون گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
69 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد فراحافظه دانشجویان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
70 تاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
71 تاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
72 تاثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorins L.) در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 تاثیر بیوچار و نیتروژن بربرخی صفات کمی ذرت درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
74 تاثیر تلقیح همزمان باکتری رایزوبیوم و حل کننده فسفردرشرایط کم آبیاری بربرخی ازپارامترهای زراعی لوبیا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
75 تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
76 تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در طول فصل رشد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
77 تاثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و فسفات زیستی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
78 تاثیر کودهای آلی ورمی کمپوست و زیستی نیتروکسین بر عملکرد دانه، شاخص برداشت وسطح برگ ذرت در نورآباد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 تاثیر کودهای بیولوژیک مایع بر عملکرد، اجزا عملکرد و صفات مورفولوژیک در نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
80 تاثیر محلول پاشی نانوکودبور بر برخی صفات رشدی بادام زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
81 تاثیر نانوکودبور، بیوچار و میکوریزا بر برخی صفات رشدی بادام زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
82 تاثیرکودهای آلی ورمی کمپوست وزیستی نیتروکسین برارتفاع ووزن بوته، طول ووزن بلال، تعداددانه و قطربلال ذرت درنورآباد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 تأثیر کاربرد میکوریزا و کلات EDAT، بر برخی از صفات رویشی گیاه ذرت در سطوح مختلف آلودگی سرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
84 تحلیل ساختاری تزانزیستور های اثر میدانی براساس نانو لوله های کربنی (CNTFET) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
85 تخمین حالت به روش تخمین شاخه در سیستم های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
86 تراژدی شهری کودکان کار در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
87 تعهد سازمانی در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
88 تعیین تجربی زاویه انحراف جریان محفظه آزمون تونل باد سه منظوره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
89 تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
90 تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
91 چالش های پیش روی تجارت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
92 حل مسأله اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
93 خودپنداره تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
94 رابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطاف پذیری شناختینوجوانان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
95 رابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطافپذیری شناختینوجوانان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
96 رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
97 رابطه بین انعطافپذیری شناختی و افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
98 رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی دانشجو معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
99 رابطهی بین باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
100 سامانه دارویی بر پایه زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت به منظور رهایش کنترل شده ویتامین E: مطالعه invitro (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
101 سنتزوبررسی نانوذرات NaYF4 آلاییده با یونهای Er3+وY3+ برای کاربردهای دفاعی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
102 شناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم زراعی براساس ژن B2-HKT8 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
103 طراحی محفظه آزمون برای استفاده درمحدوده آزمایشات گذرصوت (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
104 طراحی و ساخت سنسور سرعت با استفاده از ماده پیزوالکتریک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
105 غربال گندم های دیپلوئیدTriticum boeoticum از نظر تحمل به تنش شوری طولانی مدت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
106 فضا و خشونت بازجست انسانیت و اخلاق در رمان من زنده ام (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
107 فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در مواجهه با تنش شوری در گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
108 کاربرد آنتروپی در تدوین شاخص کیفی پساب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
109 گروه بندی و شناسایی ژنوتیپ های برتر پسته با استفاده از تجزیه عاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
110 ماهیت کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
111 متیلاسیون DNA: نقش اپی ژنتیک در تکامل گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
112 مدیریت کاربری اراضی شهری به منظور کاهش خطرپذیری زلزله، نمونه موردی شهر کابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
113 مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی علیه باکتریهای لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری وآئروموناس هیدروفیلا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
114 مطالعه تجربی میزان مکش مدارگذرصوت تونل باد سه منظوره مرکز قدر (ST-2) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
115 معرفی رویکرد اپیستومولوژیک جدید ساختن گرایی پیچیده در آموزش و پرورش مدل پیچیدگی و شناخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
116 مقایسه ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (Brassica napus L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
117 مقایسه خصوصیات هیدرولیکی جریان غلیظ در دو مدل VOF و MIXTURE (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
118 مقایسه روشهای کنترل علف هرز و استفاده از منابع کودی بر برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکرد خشک لوبیاسبز(رقم سان رایز) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
119 مقایسه مهارتهای حرکتی درشت و ظرفیت در دانش اموزان دارای اختلال یادگیری خواندن، دیکته و ریاضی ناحیه 1 شهر یزد در سال تحصیلی 93-94 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
120 مهارتهای مطالعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
121 نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان فرهنگیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
122 هیجانات تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی