دکتر ناهید امراللهی بیوکی

دکتر ناهید امراللهی بیوکی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

دکتر ناهید امراللهی بیوکی

Dr. Nahid Amrolahi Biuoki

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری پایدار آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 31
2 ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت گرایی در عرصه مطالعات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
3 پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
4 تبیین نقش تعدیل گری آزادی بیان در رابطه میان پدیده دگراندیشی سازمانی و هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
5 تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل نوین جهت بررسی تاثیر عدالت سازمانی و ویژگیهای شخصیتی بررفتارهای مشتری گرایانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
2 بررسی پیامدهای راهبردهای کاراحساسی سبک رهبری پدرسالارانه با تاکید بر نقش تعلق خاطر شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی در نمایندگی های شرکت بیمه ایران شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
4 بررسی تاثیر دگرگون سازی شغلی فردی و مشارکتی بر دستاوردهای شغلی با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: شهرداری یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
5 بررسی تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با توجه به نقش تعهد و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
6 بررسی تاثیر رهبری اصیل و تحول آفرین بر رفتارهای فرانقش و تعلق خاطر شغلی با توجه به نقش سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی هویت یابی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
8 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش واسطه ای اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
9 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و گرایش به یادگیری بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نواحی یک و دو شهرداری یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
10 بررسی تاثیر شایستگی های فناوری اطلاعات و فرآیندهای ساختار یافته دانش بر عملکرد شرکت با توجه به نقش چابکی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
11 بررسی تاثیر قرارداد روانشناختی رابطه ای و متقابل بر عملکرد درون نقشی ورفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر خدمات مورد مطالعه: شرکت آب منطقه ای یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
12 بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی، شادی در محیط کار با عملکرد شغلی در اداره صنعت و معدن استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
13 بررسی و تحلیل ضرورت، مولفه ها و پیامدهای دگرگون سازی شغلی در سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
14 تاثیر درایت شغلی بهروزی عاطفی بر خلاقیت در کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان آبادان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
15 تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی شادی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
16 تبیین شیوه اثرگذاری رفتار شهروندی سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر رابطه میان رهبری خدمت گذار و تسهیم دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
17 تحلیل تاثیر ابعاد فرهنگسازمانی بر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعاتی و بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان و میبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
18 سنجش کارایی شعب شرکت رایان حامی زاگرس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاDEA مورد مطالعه : شعب شرکت رایان حامی زاگرس در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
20 كنكاشی پیرامون الگوی مفهومی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شهروندان از عملكرد مدیریت خدمات شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
21 گردشگری غذا : فرصتی نوین برای شکوفایی توسعه اقتصاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
22 مئیریت منابع سازمانی کتابخانه های عمومی شهرستان تفت و ارائه راهکارهایی برایبهبود وضعیت آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 مروری بر مبانی نظری طردشدگی کارکنان در محیط کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
24 نقش مبادله رهبر- پیرو در رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
25 نقش واسطه ای تعهد سازمانی و مشتری مداری در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ورفتارهای مشتری گرایانه در بانک قرض الحسنه مهر ایران استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری