دکتر یاسر رضاپور میر صالح

دکتر یاسر رضاپور میر صالح دانشیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

دکتر یاسر رضاپور میر صالح

Dr. Yaser Rezapour mirsaleh

دانشیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
2 اثربخشی آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه گویی بر بهبود حالت های خلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
3 اثربخشی درمان وجودی بر بخشش زناشویی و عملکرد خانواده در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 10، شماره: 2
4 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آرام سازی حالت بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر تحت پوشش سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
5 بررسی کیفی محتوای لازم برای دوره های آموزش کارآفرینی از نظر کارآفرینان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
6 بررسی نقش واسطه ای یادگیری خود تنظیمی در ارتباط بین کیفیت مشورت تحصیلی و تردید تحصیلی-شغلی در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 65
7 بررسی وضعیت آگاهی، دسترسی و استفاده دانش آموزان از منابع اطلاعاتی موثر بر انتخاب رشته تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
8 تاثیر برنامه مداخله ای حمایت و همراهی همسر بر کیفیت زندگی، صمیمیت زناشویی و استرس بیماران تحت جراحی بای­ پس عروق کرونر: یک مطالعه موردی خط پایه (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 9، شماره: 1
9 تاثیر مداخله رفتار درمانی دیالکتیک بر نگرش به زندگی زنان افسرده (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 1
10 تاثیر منبع کنترل معلم، خودکارآمدی مدیریت کلاس و نظم، و خودکارآمدی در تدریس بر جو محیطی کلاس در معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
11 رابطه پذیرش روان شناختی و شفقت به خود با نگرش به جستجوی کمک روان شناختی در فرزندان جانبازان DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۵۸۸۵۱۶۲.۱۴۰۰.۱۲.۴۵.۱.۰ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 12، شماره: 45
12 رابطه سبک های دلبستگی و تعارض پدر-فرزند در فرزندان جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 57
13 شناخت شخصیت امیرالمومنین علی(ع) بر مبنای خودپنداره ایشان در نهج البلاغه استراتژی تئوری داده بنیاد متنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 11، شماره: 22
14 مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
15 مقایسه سلامت عمومی، سبک های مقابله‌ای، گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش توجه به خود بر ولع مصرف و امید به زندگی زنان مراجعه کنند به مراکز ترک اعتیاد یزد در سال 1396 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
2 اثر بخشی آموزش توجه به خود بر ولع مصرف و امید به زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد یزد در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان راهکارهای پیشگیری و درمان اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر
3 اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
4 اثربخشی مداخله مبتنی بر سبک های هویت بر خودپنداره و معنای زندگی نوجوانان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 اثربخشی مداخله مبتنی بر هویت بر خودپنداره نوجوانان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مبارکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
6 ارتباط بین خودمتمایز سازی و بخشودگی در زوجین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
7 ارتباط همدلی و بخشودگی با رضایت زناشویی در بین زوجین در شهرستان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
8 اهمیت تاکید بر آموزه های دینی در پرورش مفاهیم اخلاق در خانواده در کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
9 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر امید به زندگی دانش آموزان دیابتی شهرستان اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
10 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر خودپنداره دانش آموزان دیابتی شهرستان اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
11 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر هیجان تحصیلی دانش آموزان دیابتی شهرستان اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
12 بررسی تاثیر ابعاد هویت بر گرایش به تغییر در معتادین شهرکرد در سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
13 بررسی رابطه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
14 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و ابعادهویت در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
15 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران آموزش و پرورش شهرستان اردکان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
16 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با شیوه های مقابله با استرس مادران دارایکودکان عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
17 بررسی رابطه سبک های هویت و شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
18 بررسی رابطه کمال گرایی و ترس از موفقیت با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای تیزهوش و نمونه دولتی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
19 بررسی رابطه معنویت و مراقبت معنوی با رضایت شغلی پرستاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
20 بررسی عوامل موثر بر مشارکت خانواده در عملکرد تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
21 بررسی مفهوم گناه از دیدگاه اگزیستانسیالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
22 بررسی نقش تعلل ورزی تحصیلی و تفکرات غیر منطقی در استرس تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
23 دلبستگی به مادر والگوهای ارتباطی همسران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
24 رابطه ابعاد هویت با میزان استفاده از بازی های رایانه ای در بین کاربران بازی های رایانه ای در شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
25 رابطه بین سبک های هویتی و هوش هیجانی با رفتارهای پرخطر در دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
26 رابطه محیط خانواده و خودتنظیمی مذهبی با رابطه اخلاقی در خانواده در دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
27 ضرورت حفظ ارزش های اخلاقی در رابطه بین مشاور و مراجع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
28 عوامل تاثیر گذار بر رفتارهای بزهکارانه دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
29 عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
30 فرآیند رشد اخلاقی در تربیت هوش اخلاقی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
31 مقایسه هویت تحصیلی، شیوه های یادگیری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های تیزهوش، نمونه دولتی و عادی شهر اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
32 نقش آموزه های دینی و اخلاق بر سلامت روان خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی