دکتر مهدی زارع مهرجردی

دکتر مهدی زارع مهرجردی استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

دکتر مهدی زارع مهرجردی

Dr. Mahdi Zare mehrjerdi

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فروسیال (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 2
2 تاثیر بار بر توان میراکنندگی اغتشاشات حرکتی روتور نامتوازن توسط روانکار در یاتاقانهای ژورنال سه لب (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 3
3 تاثیر پارامترهای طراحی و روانکاری بر عملکرد ترموهیدرودینامیک یاتاقان های ژورنال غیرمدور سه لب با روانکار میکروپلار (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 3
4 تاثیر پارامترهای طراحی و شرایط مونتاژ بر عملکرد یاتاقان های ژورنال غیر مدور با روانکار میکروپلار (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 2
5 تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقان های ژورنال غیرمدور سه لب با روانکار تنش کوپل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 4
6 تحلیل عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی مدور و غیرمدور با روش درون یابی مشتق تعمیم یافته (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار پدیده لغزش بر عملکرد یاتاقان های ژورنال گازی غیر مدور (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 اثر درصد حجمی ذرات نانو بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال با نانو روانکار ترکیبی SiO2-MWCNT’s/SAE40 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 ارزیابی عملکرد روشهای متداول کاهش مصرف کولرهای آبی در قیاس با مدار کاهنده طراحی شده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی پایداری دینامیکی یاتاقان ژورنال غیرمدور چهار لب با روانکار تنش کوپل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 بررسی تاثیرات استفاده از روانکار میکروپلار بر عملکردیاتاقانهای ژورنال جزئی با طول محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 بررسی تأثیر پیش بار بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال غیرمدور دو لب تحت روانکاری با سیال میکروپلار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
7 بررسی تجربی تاثیر سرعت دورانی روتور بر توزیع فشار و دمای فیلم روانکار در یک مدل شبیه سازی شده از تکیه گاه یاتاقانی ژورنال مدور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی عملکرد ترموهیدرودینامیک یاتاقان های ژورنال غیرمدور دولب با روش حل درونیابی مشتق تعمیم یافته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 بکارگیری روش درونیابی مشتق تعمیم یافته در حل مسائل روانکاری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 تاثیر بکارگیری نانو روانکار مرکب بر عملکرد پایای یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
11 تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان ژورنال غیر مدور با روانکار تراکم پذیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
12 تاثیر پارامتر‌های طراحی و شرایط مونتاژ بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیر مدور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 تاثیر زاویه نصب و انحراف بر عملکرد یاتاقانهای ژورنال غیر مدور (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
14 تاثیر شکل بافت ایجاد شده در سطح پوسته بر عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی مدور (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 تاثیر ضخامت جداره بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان ژورنال غیرمدور دو لب (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
16 تاثیر ضخامت لایه ترمیم و زمان کیورینگ بر میکروهاردنس سطحی کامپوزیت های دندانی بالک فیل و یونیورسال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
17 تاثیر عمق بافت های ایجاد شده در پوسته بر عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی مدور (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 تاثیرشکل هندسی یاتاقان غیرمدور با روانکار پاورلا بر ظرفیت تحمل بار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
19 تحلیل عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های ژورنال غیرمدور گازی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 تحلیل عملکرد یاتاقان های کف گرد هیدرودینامیکی با روش درونیابی مشتق تعمیم یافته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
21 طراحی و ساخت نمونه اولیه دستگاه تیغ زن جهت فرآوری زیتون بدون تخریب ساختار میوه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران