محمدرضا امانی

 محمدرضا امانی

محمدرضا امانی

mohammad reza amani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی گردشگران و زائران آستان مقدس احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ(ع) از امنیت اجتماعی محلات پیرامون حرم (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی نگرش زائران حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) به سنت حسنه وقف (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 5، شماره: 0
3 بررسی آثار اعمال حق حاکمیت بر رودخانه های مرزی و مشترک مطالعه ی موردی: آسیای مرکزی 1991-2014 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 16
4 بررسی جامعه شناختی ترجیحات انجام نذر در زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 2، شماره: 8
5 عوامل موثر در بروز بحران امنیتی در شهرهای ایران (کاربست نظریه محرومیت نسبی در تحلیل اعتراضات آبان ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دولت رانتیر و بازتولید فساد اداری؛ مطالعه موردی: پهلوی دوم 1320-1357 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
2 رویکردهای نظری در استفاده از منابع آبی مشترک؛ مدیریت بحران آب با تاکید بر رویکرد حاکمیت سرزمینی محدود (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
3 نقش همدلی اقوام ایرانی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی