دکتر محمد صحرایی اردکانی

دکتر محمد صحرایی اردکانی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

دکتر محمد صحرایی اردکانی

Dr. Mohammad Sahraei ardakani

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقدامات ایران در مقابله با شهادت سردار سلیمانی با تمرکز بر قاعده انتقام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
2 بررسی حمایتهای مستشاری ایران به سوریه از طریق قاعده مقابله به مثل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
3 بررسی فقهی حقوقی اذن ولی در نکاح دختر باکره رشیده با تکیه بر قاعده ی عسر و حرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
4 پرداخت دیه در جنایت عمدی و شبه عمدی با توجه به قاعده ی مقابله به مثل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
5 مبانی و بنیان های فقهی- حقوقی مقابله به مثل در واقعه شهادت سردار سلیمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام