دکتر محمدحسین صیادی اناری

دکتر محمدحسین صیادی اناری دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسین صیادی اناری

Dr. Mohammad hossein Sayadi

دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of Nickel and Chromium From Aqueous Solutions Using Copper Oxide Nanoparticles: Adsorption Isotherms, Kinetic Modeling, and Thermodynamic Studies (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
2 Arsenic (III) Adsorption Using Palladium Nanoparticles from Aqueous Solution (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک های آماری و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
4 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین روی، نیکل، کروم، سرب، کادمیوم، مس و آهن در آب، رسوبات سطحی و جلبک های سواحل شمالی دریای مکران در فصل تابستان ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
5 ارزیابی استانداردهای ملی برای جانمایی محل دفن پسماند صنعتی با بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 2
6 ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیرسرطان‌زایی فلزات سنگین در شبکه توزیع آب شرب شهر زابل (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 3
7 Green Biosynthesis of Palladium Oxide Nanoparticles Using Dictyota indica Seaweed and its application for adsorption (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
8 Investigation of heavy metals accumulation in the soil and pine trees (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 1
9 Sonochemical degradation of azithromycin in aqueous solution (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
10 The ultrasonic process with titanium magnetic oxide nanoparticles to enhance the amoxicillin removal efficiency (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
11 برآورد سناریو محور نیاز آبی اکوهیدرولوژی تالاب ها در جهت توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی تالاب کجی نمکزار نهبندان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
12 بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران (مطالعه موردی: فردوس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده از شاخص فاکتور آلودگی در محل دفن زباله شهری زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی آلودگی خاک های سطحی اطراف کارخانه سیمان قاین به فلزات سنگین سرب و کروم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
15 بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب های با شوری متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
16 بررسی عملکرد تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی افقی در حذف ترکیبات نیتروژن از فاضلاب در اقلیم سرد و خشک، مطالعه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
17 بررسی میزان آلودگی صوتی در محوطه بیرون، بخش های اورژانس و مراقبت ویژه در بیمارستان های آموزشی منطقه یک شهر تهران در سال ۱۳۹۶: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 12
18 برهمکنشی داروهای موجود در محیط زیست و اثرات آن بر سلامت جامعه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 11، شماره: 3
19 پایش میزان کلروفیل-آ، کربن آلی، شوری و دمای سطح آب در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 4
20 تاثیر دو نوع جلبک بر خصوصیات رشدی گیاه گندم و ریحان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
21 جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط های آبی با استفاده از جلبک اسپیروژیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلاینده های هوای شهری بیرجند و تاثیر بهداشتی آن بر روی شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 آلودگی میکروپلاستیک ؛ تهدیدی برای اکوسیستم دریایی و سلامت انسان ( مروری ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 اثرات سمی نانوذرات اکسید روی و نانوذرات گرافن بر اثرات رفتاری و بافت شناسی ماهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 اثرات منفی زیست محیطی سد سازی و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
5 ارزیابی غلظت سرب در خاک شهری کاربری های تعمیرگاه و صافکاری در سطح شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
6 ارزیابی کاربرد نانوذرات در حذف آنتی بیوتیک ها از محلول آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 اسمز پیشرو تکنولوژی نوین در تصفیه آب با هدف استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
8 بررسی آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان به فلزات سنگین با استفاده از شاخص انباشت ژیوشیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 بررسی اثر pH بر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در حذف آلاینده های نوظهور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی اثر جلبک ها در حذف نیترات و فسفات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 بررسی اثرات اکوتوکسیکولوژیک میکروپلاستیک ها بر موجودات زنده (مطالعه ی مروری ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 بررسی اثرات متقابل انواع کربن فعال و ریزجلبک کلرلا ولگاریس در حذف شوری آب شهر بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی اقتصادی احداث بیوگاز دامی واحد دامپروری دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
15 بررسی انباشت کروم و نیکل در خاک های سطحی با تکیه بر اندازه ذرات خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی ترسیب کربن با استفاده از جلبک های Spirulina platensis و Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 بررسی تطبیقی حفاظت ازمحیط زیست دراسلام برپایه آیات و روایات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
18 بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین نیکل در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
19 بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین کروم وآلومینیوم در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
20 بررسی تولید هیدروژن زیستی به عنوان انرژی دوستدار محیط زیست و تجدیدپذیر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
21 بررسی خاصیت آنتی اکسیدان گرفته شده از زغال سنگ نارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
22 بررسی روند تغییر پارامترهای هواشناسی شهر زابل در طی دوره 12 ساله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
23 بررسی روند شدت خشکسالی شهر کرمان در دوره 40ساله (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی سنتز زیستی نانو ذرات طلا توسط گیاهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
25 بررسی شاخص های آلودگی فلزات سنگین کروم، نیکل و آلومینیوم در گردو غبار اطراف کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 بررسی شاخص های شدت و بهره وری انرژی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
27 بررسی عملکرد و تاثیر میزان دوز نانوکامپوزیت mMWCNT/CUO بر روند حذف فتوکاتالیستی رنگ Methylene blue از محیط آبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
28 بررسی عوامل موثر بر راندمان حذف آلاینده های دارویی در تالاب های مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی غلظت سرب و آهن در خاک و گیاه کاج در کاربری های خیابان و پارک در سطح شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
30 بررسی غلظت فلزات سنگین در گرد وغبار اطراف کارخانه سیمان قاین و ارزیابی ریسک اکو لوژیکی آنها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
31 بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس و روی در رسوبات پناهگاه حیات وحش تالاب کجی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
32 بررسی کادمیوم در غبارهای ته نشین شده کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی کارایی پارامتر PH و زمان در میزان حذف رنگ Methylen Blue از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت mMWCNT/CUO (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
34 بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیز در حذف کلیندامایسین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی کروم در غبارهای ته نشین شده کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
36 بررسی کمی و کیفی آلودگی هوای شهر بیرجند در سال 1391 بر اساس شاخص استاندارد هوا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
37 بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهر سبزوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
38 بررسی کیفیت هوای شهر بیرجند در سال 91 براساس شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
39 بررسی مصرف انرژی و راه کارهای صرفه جویی انرژی در صنایع کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
40 بررسی مقایسه ای برخی شاخص های مدیریت انرژی در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 بررسی مقایسه ای مصرف انرژی در صنایع نساجی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
42 بررسی میزان تولید انتشارگازهای گلخانه ای در اثر مصرف سوخت های فسیلی در ایران طی سالهای1390-1377 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی میزان فلزات کادمیوم و کروم گیاه پرسیاوشان در قنات (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
44 بررسی نقش آموزش در ارتقاء اخلاق و فرهنگ زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
45 بررسی وضعیت پتانسیل خطر سرب وکادمیوم در خاکهای سطحی بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 بررسی وضعیت عوامل مخرب لایه ازن درایران و اثرات منفی زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
47 بررسی وضعیت کمی و کیفی پسماندهای بیمارستان های شهر سبزوار براساس معیارسازمان بهداشت جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
48 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستان امیرالمومنین زابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
49 بررسی وضعیت مصرف انرژی و سوخت های جایگزین در صنعت سیمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
50 پارامترهای کیفی موثر در استفاده مجدد از فاضلاب شهری در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
51 پتانسیل سنجی انواع جلبک ها در بیوسنتز نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
52 پتانسیل سنجی بازیافت پسماندها در شهرکرمان و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
53 پتانسیل سنجی بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های شهر کرمان و ارزیابی جنبه های اقتصادی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 پتانسیل سنجی تولید بیو گاز از زباله های فساد پذیر شهر کرمان: مطالعه موردی در سال 1389 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
55 پتانسیل سنجی حذف EC توسط میکروجلبک کلرلا ولگاریس در آبهای شور شهر بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 پتانسیل سنجی کاربرد مواد بازیافتی درتهیه آسفالت برای راه سازی با تکیه بر مسائل محیط زیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان با استفاده از روش کریجینگ و معکوس وزنی فاصله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
58 تاثیر امواج فراصوت بر حذف جلبک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
59 تاثیر تابش فراصوت بر کدورت و TSS فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 تالاب های مصنوعی، راهکار زیست محیطی درحذف پارامترهای آلاینده فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
61 تجزیه آلاینده های دارویی با استفاده از روش سونوشیمیایی؛ مکانیسم و عوامل موثر (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
62 تصفیه آب، خاک و هوا توسط تکنولوژی های دوستدار محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
63 تعیین آلودگی برخی فلزات سنگین در رسوبات چاه نیمه سیستان با استفاده از شاخص های سنجش آلودگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
64 تعیین غلظت فلزات کادمیوم و کروم در آب و جلبک کارا (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
65 تولید سوختهای زیستی از جلبک ها: منابع تجدیدپذیر و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
66 جذب آلاینده های دارویی از فاضلاب توسط نانوساختارهای گرافن و مکانیسم فرایند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
67 جلبکها جایگزینی امیدوارکننده بعنوان جاذب های زیستی برای حذف آلاینده ها از محیط های آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
68 حذف آلاینده دارویی با استفاده از تالاب مصنوعی در مقیاس پایلوت با گیاه نی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
69 حفاظت از محیط زیست با فناوری نانو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
70 حفاظت از محیط زیست در آموزه های دینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
71 راهکارهای مدیریتی برای کاهش و دفع صحیح پسماند های دارویی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 روش های نوین حذف آرسنیک از منابع آبی و پساب های معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
73 سنتز زیستی نانو ذرات پالادیوم با استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
74 سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی کلرلا ولگاریس در pH های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
75 سنتز سبز نانوذره طلا توسط جلبک ها راهکاری موثر جهت حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
76 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از پساب در آبیاری گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
77 طراحی و راهبری واحد بیوگاز دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
78 فیلتراسیون زیستی، راهکاری موثر در تصفیه هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
79 کاربرد دو روش کریجینگ و معکوس وزنی فاصله در پهنه بندی فلزات سنگین کروم و آرسنیک در خاک سطحی و عمقی مکان دفن زباله شهری زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
80 کاربرد سبزینه ها و گیاهان برای رفع آلاینده های اصلی هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
81 کاربرد سنتز سبز در تولید نانو جاذب ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
82 مروری بر منابع و راههای ورود میکروپلاستیک به زیستگاههای آبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
83 نقش جلبک ها در ترسیب زیستی کربن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست