دکتر سمانه طالعی اردکانی

دکتر سمانه طالعی اردکانی مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان

دکتر سمانه طالعی اردکانی

Dr. Samaneh Talei ardakani

مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مالیات بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۳۹۹.۱۰.۴۰.۷.۶ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی اقتصاد سایه و نقش برنامه های افشاء سازی عمومی و برنامه های آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
2 ارزیابی کارایی بانک های منتخب استان یزد در تأمین مالی بخش های تولیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
3 اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
4 سرمایه گذاری در گردشگری، گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
5 شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی
6 کنترل آلودگی زیست محیطی صنایع فعال در بخش اقتصاد سایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
7 مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی