دکتر ابوالفضل عزیزیان

دکتر ابوالفضل عزیزیان استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر ابوالفضل عزیزیان

Dr. Abolfazl Azizian

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل ساده برای تعیین مناطق در خطر سیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 25
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
3 اصلاح و کاربرد مدل های ساده رگرسیونی برای پیش بینی بارندگی سالانه در دو ایستگاهشهرکرد و یزد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
4 امکان سنجی جمع ‎آوری آب باران در یک منطقه نیمه خشک استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
5 Maize response to water, salinity and nitrogen levels: soil and plant ions accumulation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
6 Suitable Regions for Rain-Fed Tree Culture in Central Zagros (Chaharmahal-Bakhtiari Province of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 4
7 بهینه سازی آب مصرفی چغندرقند در شرایط شوری آب آبیاری و وابستگی قیمت به کیفیت محصول (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
8 بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
9 بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
10 طراحی و ساخت پوشش فیزیکی فومتالات با استفاده از ضایعات پلیمری به منظور کاهش تبخیر از پساب های اسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توام کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کنجد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 اثر نوسان اقلیم بر کیفیت آب سطحی در حوزه اسکندری اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 ارایه یک نرم افزار خبره برای پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
4 ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS به منظور شبیه سازی وقایع سیلابی در حوزه آبخیز اسکندری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 استفاده از منابع آب و خاک نامتعارف برای کشت تاغ در شمال اردکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
6 استفاده از نقشهبرداری زمینی در مدلسازی مقادیر انحنا در تپههای بارخانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
7 اصلاح و کاربرد مدل های ساده رگرسیونی برای پیش بینی بارندگی سالانه در ایستگاه های شهرکرد و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
8 انتخاب مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین(مطالعه موردی:حوضه خرانق شهرستان اردکان استان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
9 برآورد آب مجازی محصولات مهم کشاورزی و نقش آن در مدیریت مصرف آب مطالعه موردی( : استان های فارس و یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
10 بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکردگیاه دارویی خارمقدس Cnicus benedictus L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بر میزان روغن گیاه دارویی خارمقدس(Cnicus benedictus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 بررسی اثر توام تنش های خشکی و شوری بر کنجد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
13 بررسی اثر نوسان اقلیم و نتایج ریزمقیاس گردانی دما در منطقه شهری و غیرشهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
14 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات دما و بارندگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
15 بررسی امکان استفاده از ذرت و یولاف در پالایش سبز کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی برخی از راهکارهای نوین در مدیریت و توسعه پایدارکشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی پتانسیل استحصال آب باران برای کشت دیم برخی محصولات کشاورزی در دو استان چهارمحال و بختیاری و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
18 بررسی پتانسیل استحصال در منطقه آب باران زرین دشت استان فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 بررسی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی در استان یزد (1394-1384) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی دقت مدل SWAT در شبیه سازی جریان حداقل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
21 بررسی راهکارهای صحیح مدیریت مصرف کود در شرایط شور (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی روند افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی جنوب استان ایلام (1392-1375) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی شاخص برداشت و عملکرد دانه تحت شرایط تنش خشکی در گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی قابلیت استفاده از باند حرارتی سنجنده+ ETM ماهواره لندست به صورت خام در تبیین تغییرات حرارتی محدوده شهری(مطالعه موردی شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
25 بررسی کیفیت آب زیر زمینی در سازندهای مختلف زمین شناسی،دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
26 بررسی مدیریت آبیاری در برخی از باغات پسته استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
27 بررسی میزان عملکرد روغن و کارایی مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی و تراکم در گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 تعیین نیاز آبی وضریب گیاهی گیاه خار مقدس ( Cnicus benedictus L.) در شرایط مختلف تنش خشکی و تراکم بوته (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29 تعیین وضعیت خشکسالی دریاچه مهارلو با شاخص spi (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
30 کاربرد تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 کاربرد تحلیل کمآبیاری در شرایط آب شور برای بهینهسازی آب مصرفی گندم و ذرت شیرین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 کاربرد یک مدل ساده برای شبیه سازی سیل فروردین 98 شیراز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 نگاهی اجمالی به ضرورت استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق خشک و نیمه خشک و اثرات زیست محیطی کاربرد آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
34 واکنش کاهو به سطوح کادمیوم و دورهای مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست