دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد

دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد

Dr. Farzaneh Fotouhi firozabad

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مقایسه روش های درون یابی و رگرسیون خطی جهت تعیین توزیع مکانی بارش در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی امکان پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 29
3 بررسی عملکرد سامانه پخش سیلاب بر کیفیت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی فنی و مقایسه اقتصادی روش های جداسازی آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی در شهرستان یزد (مطالعه ی نمونه ای: منطقه ی صفائیه یزد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 43
5 بررسی مکانی درجه آسیب پذیری حوزه آبخیز با رویکرد اقلیمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درودزن، استان فارس) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 28
6 بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی شبکه توزیع دوگانه آب در بافت قدیم و جدید شهر یزد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
7 مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی های کاهش خسارت خشکسالی دربخش کشاورزی باتاکید برضرورت وجود سیستم پایش و پیش آگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 بررسی تغییرات مکانی شاخص های اصلی کیفیت آب شرب در محدوده شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 بررسی روند خشکسالی هواشناسی در محدوده دشت جیرفت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
4 بررسی فنی-اقتصادی سناریوهای تفکیک آب شرب از آب بهداشتی با استفاده از EPANET در شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
5 بررسی و مقایسه تغییرات شاخص های اصلی کیفیت آب چاه های کشاورزی طی سال های 1390 تا 1396 (مطالعه موردی: دشت یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ضرورت دوخطه کردن آب شرب و بهداشت در منازل سطح شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- تاثیر حذف آهک بر توزیع اندازه ذرات و فرسایش پذیری برآوردی در بخشی از خاک های دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران