دکتر مجید معظمی

دکتر مجید معظمی

دکتر مجید معظمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه برق منطقه ای باختر و بررسی راهکار های بهبود شاخصهای قابلیت اعتماد آن (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 14
2 Simultaneous Design of Power System Stabilizer and Static Synchronous Compensator Controller Parameters Using Bee Colony Algorithm (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 9، شماره: 1
3 The Effect of Static Var Compensator Modelling in Evaluation of Power Systems Reliability (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی بارزدایی تطبیقی در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 2
5 برنامه ریزی و تخمین تصادفی ظرفیت یک ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی با سقف خورشیدی با استفاده از نظریه صف و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 16، شماره: 1
6 برنامه ریزی هماهنگ نیروگاه های آبی- حرارتی و تلمبه ای ذخیره ای با استفاده از روش محدودیت اپسیلون (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 6
7 برنامهریزی تصادفی امنیت مقید مشارکت واحدهای حرارتی در حضور واحدهای تلمبه ذخیرهای و مزارع بادی با در نظر گرفتن نحوه مشارکت نیروگاه حرارتی در تامین انرژی لازم برای پمپاژ آب (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 12
8 بهبود تسهیم توان راکتیو با استفاده از اصلاح مشخصه های افتی در ریزشبکه های خودگردان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 9، شماره: 3
9 بهبود تقسیم توان راکتیو در ریزشبکه های جزیره ای با استفاده از امپدانس مجازی وفقی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 4
10 بهینه سازی اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ و جریان در اینورترهای چند-سطحی آبشاری با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم تکراری (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 12، شماره: 48
11 پیش بینی بلندمدت تقاضا در "زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان" با استفاده از شبکه عصبی عمیق و ماشین یادگیری شدید (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 13، شماره: 49
12 پیش بینی کوتاه مدت قیمت تراکم گرهی در یک سیستم قدرت بزرگ تجدید ساختار یافته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بابهینه سازی آموزش ژنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 1
13 پیش بینی میان مدت بار مسکونی مبتنی بر انتخاب ویژگی به روش تحلیل اجزای مجاور (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 13، شماره: 2
14 پیش‌بینی احتمالاتی میان‌مدت بار خالص شبکه با در نظر گرفتن اثر تولید توان خورشیدی با استفاده از ماشین یادگیری شدید (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 11، شماره: 2
15 تأثیر حضور توربین باد مجهز به مولد القایی تغذیه دوسویه در کنترل بسامد بار سامانه قدرت با توربین آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 3
16 جایابی بهینه UPFC در شبکه برق اصفهان - خوزستان با استفاده از الگوریتم APSO به منظور بهبود پایداری گذرا (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 2
17 روش جدید تخمین امید هزینه خرابی ترانسفورماتورهای قدرت موازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 11، شماره: 44
18 روش جدید کنترل تنظیمات حفاظتی ریزشبکه با ضریب‌نفوذ بالای تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 4
19 روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 3
20 طراحی یک سیستم حفاظتی مبتنی بر کلید فیوز برای سیستم توزیع انرژی الکتریکی کشتی با ساختار ناحیه ای (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 2، شماره: 2
21 طرح حفاظت سلسله مراتبی مبتنی بر سیستم های چندعاملی در شبکه های توزیع و در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 2
22 کنترل فرکانس یک ریز شبکه خودگردان در حضور توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی تغذیه دوبل (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 6، شماره: 23
23 مدیریت انرژی بهینه ریزشبکه براساس معیارهای فنی، اقتصادی و زیست-محیطی با استفاده از الگوریتم جستجوی کلاغ (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 11، شماره: 43
24 مطالعه و شبیه سازی سیستم واحد تولید با توربین آبی و بررسی تاثیر جبران ساز گذرای افتی بر رفتار دینامیکی سیستم (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 1، شماره: 3
25 هماهنگی تجهیزات حفاظتی در ریزشبکه های مبتنی بر ژنراتور سنکرون با در نظر گرفتن حفظ پایداری نوسان اول (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 54
26 هماهنگی روز-پیش عملیات خودروهای الکتریکی و منابع انرژی بادی در برنامه-ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها (SCUC) (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 6، شماره: 22
27 هماهنگی کوتاه مدت نیروگاه های آبی پشت سرهم و گازی در برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 16
28 یک درایو کنترل V/f= cte برای موتور القایی تکفاز با خازن دائم (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 13
29 یک روش پیش بینی بلندمدت بار الکتریکی مبتنی بر استخراج ویژگی برای کاهش اثر داده های خارج از محدوده (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 56
30 یک روش ترکیبی اعمال اصلاحی برای جلوگیری از حوادث پی درپی در شبکه برق اصفهان - خوزستان با استفاده از مدل OPA (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 3
31 یک روش ترکیبی پیش بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع تولید فلزات اساسی در حضور داده های ناقص (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 2، شماره: 1
32 یک روش ترکیبی پیش بینی میان مدت قیمت برق در بازار تجدید ساختار شده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 2
33 یک روش جدید بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شاخص های سطح امنیت سیستم قدرت و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 1
34 یک روش جدید تشخیص جزیرهای شدن اکتیو در سیستم های ریزشبکه با استفاده از تزریق جریان توالی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
35 یک روش جدید هماهنگی هوشمند فیوز - ریکلوزر در سیستم های توزیع با ضریب نفوذ زیاد سلول های فتوولتائیک (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک تکنیک زمین کردن عمدی سیستم توزیع انرژی الکتریکی برای شناسایی حالت جزیره ای شدن شبکه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
2 ارزیابی تاثیرنصب منابع تولید پراکنده برروی شاخصهای قابلیت اعتمادشبکه برق منطقه ای باختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
3 بارزدایی فرکانسی بهینه درمیکروگرید با استفاده از شبکه عصبی با بهینه سازی آموزش ژنتیکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 بررسی اثر منابع فتوولتائیک بر روی هماهنگی تجهیزات حفاظتی فیدر توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
5 بررسی پروفایل جریان خطا در یک فیدر توزیع انرژی الکتریکی با نفوذ بالای منابعفتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
6 برنامه ریزی امنیت مقید تصادفی واحدهای تولیدی در حضور واحدهای بادی و ذخیره ساز انرژی هوا فشرده ایزوترمال I-CAES (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
7 برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت در برنامه های پاسخگویی بار و معیار پایداری N-۱ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق و علوم مهندسی
8 برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولیدی در حضور واحدهای بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت واحدها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
9 برنامهریزی تصادفی امنیت مقید مشارکت واحدهای گازی و مزرعه بادی با در نظرگرفتن محدودیتهای شبکه انتقال گاز طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
10 برنامهریزی تصادفی روز پیش امنیت مقید مشارکت واحدهای حرارتی و بادی در حضور خودروهای برقی با در نظر گرفتن نحوه مشارکت واحدهای حرارتی در تامین انرژی مورد نیاز برای شارژ خودروهای برقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
11 بکارگیری کلیدهای با قابلیت عملکرد تکفاز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به منظور تشخیص پدیده جزیره ای شدن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
12 بهبود پایداری دینامیکی سیستم های قدرت بزرگ با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
13 بهینه سازی سیستم ذخیره ساز باتری لیتیوم یون در یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
14 بهینه سازی هزینه های اقتصادی یک ریزشبکه شامل منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن برنامه ی پاسخ تقاضای مطلوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
15 پیش بینی خاموشی سراسری درسیستم قدرت با استفاده ازاندیس آسیب پذیری و پیشگیری از آن با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 پیشبینی تولید و مصرف سالیانه برق با استفاده از سری زمانیو شبکه عصبی در شبکه سراسری برق ایران ARIMA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
17 تخمین ظرفیت توان الکتریکی پارکینگ V2G در بازار خدمات جانبی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
18 تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز باتری سربی اسیدی در یک ریزشبکه مستقل از شبکه سراسری با استفاده از روش MIP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
19 تعیین بیشینه توان مطمئن از سیستم بادی– فوتوولتائیک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
20 جایابی بهینه UPFCبوسیله الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش پایداری حالت ماندگار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 جایابی بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ذرات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
22 جلوگیری ازحوادث پی درپی درشبکه اصفهان - خوزستان با استفاده ازاعمال اصلاحی ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 طراحی جبران ساز دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
24 طراحی و شبیه سازی بارزدایی تطبیقی در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
26 مدلسازی رفتار خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه با روش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
27 یک روش جدید شارژ بهینه خودروی الکتریکی در مدیریت انرژی یک ساختمان هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
28 یک روش جدید مصرف بهینه ی انرژی در ساختمان هوشمند با بکارگیری انرژی تجدیدپذیر خورشید و منبع ذخیره ی انرژی الکتریکی و حرارتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق