دکتر سعیده کلانتری

دکتر سعیده کلانتری استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر سعیده کلانتری

Dr. Saeideh Kalantari

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص های ژئومرفومتری در تفکیک نیمه خودکار تیپ های ژئومورفولوژی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: محدوده شمال غرب اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
2 ارزیابی وضعیت بیابان زایی شهر طبس بر اساس شاخص های بیابان زایی تکنوژنیکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 3
3 Evaluating the capability of using close-range photogrammetry in measuring desert pavement roughness (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 2، شماره: 1
4 Evaluating the capability of using close-range photogrammetry in measuring desert pavement roughness (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 2، شماره: 1
5 Evaluating the capability of using close-range photogrammetry in measuring desert pavement roughness (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 2، شماره: 1
6 Evaluating the changes in Gavkhuni Wetland using MODIS satellite images in 2000-2016 (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات بادی با ارتفاعات مختلف در بارخان های محدوده شهرستان اردکان (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
8 پهنه بندی و مکانیابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از AHP و GIS دراستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات رطوبت خاک سطحی در مجاورت دریاچه ی بختگان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 آلودگی خاک بوسیله عناصر سنگین و رفع آلودگی آن بوسیله گیاه پالایی به منظور جلوگیری از بیابانزایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 آنالیز بادهای عمومی محدوده شهرستان های گناباد، فردوس و قائن بمنظور بررسی جهت جابجایی آلاینده های هوا (مطالعه موردی: بررسی موقعیت شهرک صنعتی بر آلودگی شهر سرایان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 آنالیش آمار باد به عنوان نوعی اس انزصی تجدید پذیز(مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
5 اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 اثرات خشکسالی اطراف دریاچه نمک با استفاده ازشاخصهای خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 استخراج نقشه شبکه آبراهه ها با استفاده از DEM10,DEM30 و مقایسه آنها با مدل رقومی ارتفاعی حاصل از نقشه توپوگرافی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
8 استفاده از DSP به منظور تعیین سیگنال مرجع فیلتر اکتیو موازی با روش RDFT (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
9 استفاده بهینه از آبهای نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار (پساب فاضلات شهری و کشاورزی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 امکان استفاده از آب فاضلاب در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 امکان سنجی استفاده از نرم افزار image j در دانه بندی ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
12 امکان سنجی ساخت مدلهای سه بعدی کامپیوتری سفره های آب زیرزمینی، جهت برآورد حجم برداشت از سفره ها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
13 برآورد کیفیت آب اراضی مرطوب پلایا با فن آوری نوینRS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 برآورد میزان و شدت فرسایش و رسوب به روش پسیاک و پسیاک اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
15 بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی حوزه آبخیز سدنهرین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی اثرات مالچ های نفتی در تثبیت ماسه های روان و احیای مناطق بیابانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
17 بررسی تاثیر آبیاری با پساب بر خاک (مطالعه موردی : منطقه هامانه یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
18 بررسی تاثیر دور آبیاری بر رشد گونه سیاه تاغ (مطالعه موردی: بافق یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
19 بررسی تاثیر شوری بر سرعت آستانه فرسایش بادی (مطالعه موردی: میبد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
20 بررسی تغییرات ذخیره آبخوان آبرفتی شهرستان بافق (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی تغییرات سطوح مرطوب باتلاق گاوخونی در 15 سال اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی تغییرات سطوح مرطوب کویر سیاه کوه بعنوان منبع آب نامتعارف در دشت یزد – اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
23 بررسی خصوصیات ژئومرفولوژی(مطالعه موردی: منطقه رودبار جنوب ) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و رده بندی خاک براساس روش( Soil Taxonomy ) (مطالعه موردی: بخشی از منطقه میجان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی دانه بندی رسوبات بادی در دامنه رو به باد و پشت به باد تپه های بارخان (مطالعه موردی: ارگ زرین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
26 بررسی روش کالیبراسیون دوربین رقومی Nikkon D3200 با تأکید برکاربردهای فتوگرامتری در مطالعات بیابانزدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
27 بررسی طبقه بندی و شرح خاک های حوزه آبریز سد نهرین(مطالعه موردی منطقه طبس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
28 بررسی کاربری و وضعیت اراضی بر سرعت آستانه فرسایش بادی (مطالعه موردی: میبد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
29 بررسی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه طبس واقع در استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی نقش گردشگری بر توسعه ی اقتصادی شهر زیارتی بادرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
31 بررسی و ارائه مناسبترین راهکار جهت رسیذگی به مشکلات حوزه آبخیز رودبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
32 بررسی و مروری بر استفاده از سوپرجاذب ها در مدیریت مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
33 بررسی وضعیت بالقوه فرسایش بادی با شناسایی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوام آباد-زارچ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
34 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی خاک حوزه آبریز سد نهرین با استفاده از روش scs (مطالعه موردی منطقه طبس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
35 پهنه بندی گرد و غبار استان یزد با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 پهنهبندی درصد ساعات آفتابی استان یزد با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 تاثیر عملیات تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کانون های بحرانی فرسایش بادی (مطالعه موردی: میبد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
38 تحلیل سرعت، جهت و فراوانی بادها (مطالعه موردی:دشت یزد رباط پشت بادام) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 تعیین اقلیم شهرستان طبس با استفاده از روشهای منحنی آمبروترمیک، ضریب خشکیدومارتن، اقلیم نمای آمبرژه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 تغییرات ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز رودبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
41 شناسایی آلودگی آبهای زیرزمینی حوزه آبخیز سرایان با ترسیم گرافهای شولر و ویلکوکس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
42 شناسایی آلودگی منابع آب آبهای زیرزمینی حوزه آبخیزسراوان (همراه با ارائه نمودارهای شولر و ویلکوکس) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
43 شناسایی آلودگی منابع آب آبهای زیرزمینی حوزه آبخیزسراوان (همراه با ارایه نمودارهای شولر و ویلکوکس) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
44 عنوان تشریح تیپ های فرسایشی منطقه سرایان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
45 قابلیت تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه مناطق مرطوب کویری برای دفن زباله های سمی، مطالعه موردی: کویر ابرقو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
46 کاربرد زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آبی مورد استفاده در آبزی پروری(مطالعه موردی: حوزه دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تخریب زمین براساس توان اکولوژیک و برد زیست محیطی (مطالعه موردی: محدوده شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 کشف و بررسی آبهای زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور RS ( و سامانه اطلاعات جغرافیایی ) GIS مطالعه ی موردی حوزه نیاز در اطراف طبس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 مدیریت و حفاظت خاک در کشاورزی(مطالعه موردی یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
50 مطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعیت خاک و سوق دادن آن به شرایط بیابانی شدن ( مطالعه موردی یزد ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
51 معرفی فلور، شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گیاهان بیابانی (مطالعه موردی : کفه گزنجان سیرجان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
52 مقایسه جور شدگی رسوبات با کلوخه و بدون کلوخه با استفاده از فرمول فولک (مطالعه موردی: شهرستان میبد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
53 مقایسه خصوصیات باد در منطقه طبس و بشرویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
54 مقایسه روشهای برآوردی رواناب جاستین و ICAR (مطالعه موردی شهرستان سرایان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
55 مقایسه قابلیت تصاویر ماهوارهای لندست و سنتینل در برآورد درصد پوشش سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
56 مقایسه قطر ذرات در دامنه رو به باد وپشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی