دکتر لیلی کمالی اردکانی

دکتر لیلی کمالی اردکانی استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

دکتر لیلی کمالی اردکانی

Dr. leili Kamali ardakani

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.