دکتر نجات محمدی فر

دکتر نجات محمدی فر استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

دکتر نجات محمدی فر

Dr. Nejat Mohammadifar

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر تمایل مردم به رفتارهای خیرخواهانه در بستر ویروس کرونا (مورد مطالعه: کرمانشاه( (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
2 بررسی جامعه شناختی پدیده تروریسم و سنخ شناسی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی دوره: 6، شماره: 16
3 بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
4 بررسی رابطه میان رشد طبقه متوسط جدید و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 16
6 بررسی عوامل اجتماعی روان شناختی موثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
7 تاثیر احساس بهزیستی سیاسی بر نگرش های سیاسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اردکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 2
8 نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه میان رشد طبقه متوسط جدید و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی: مطالعه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
2 مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
3 نقش احساس بهزیستی در ترجیحات رایدهی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالعه موردی: شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
4 نقش حکمرانی خوب در ارتقای فرهنگ زیست محیطی شهروندان در کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
5 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در نگرش زنان نسبت به دموکراسی مورد مطالعه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
6 نقش عوامل فرهنگی درسازگاری غیربومی اجتماعی دانشجویان نمونه موردم طالعه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
7 نقش و جایگاه نیروهای انتظامی و مرزبانی در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی