دکتر خدیجه محمودی احمدابادی

دکتر خدیجه محمودی احمدابادی استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

دکتر خدیجه محمودی احمدابادی

Dr. Khadijeh Mahmodi ahmadabadi

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.