دکتر حسن نقی زاده

دکتر حسن نقی زاده استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

دکتر حسن نقی زاده

Dr. Hasan Naghizadeh

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دوزهای مختلف عصاره ریشه شیرین بیان با یک دوره تمرین مقاومتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام خون مردان کم تحرک و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
2 اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
3 تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین تعارض کار-خانواده با فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیتی کارکنان اداره ورزش وجوانان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
2 ارتباط بین شاخص های ترکیب بدنی، بیومارکرهای خطرزای قلبی- عروقی و حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه در مردان کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
3 تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی موجی با مکمل شیرین بیان بر فعالیت آنزیم های کبدیALT,AST,ALP در مردان چاق کم تحرک مبتلا به کبد چرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
4 تاثیر بازیافت فعال و غیر فعال بر توان بی هوازی، شاخص خستگی و لاکتات خون هندبالیست ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
5 رباط صلیبی، عوامل، درمان و توانبخشی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
6 مقایسه وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و نیمرخ لیپیدی ورزشکاران با افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی