دکتر نجمه یرمی

دکتر نجمه یرمی استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر نجمه یرمی

Dr. Najmeh Yarmi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و کندکننده رشد سایکوسل بر رشد نهالهای دو رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
2 امکان سنجی جمع ‎آوری آب باران در یک منطقه نیمه خشک استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
3 بررسی اثر پوشش های طبیعی در کاهش تبخیر از سطح خاک تحت شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
4 پاسخ فیزیولوژیک اسطوخودوس به کاربرد پساب خام و تصفیه شده در دو روش آبیاری سطحی و زیرسطحی با لوله های تراوا (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توام کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کنجد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 ارزیابی روشهای مختلف تخمین ضریب تشت تبخیر برای محاسبه تبخیر-تعرق گیاه مرجع در یک منطقه خشک مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ابرکوه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی کیفی آب زاینده رود در ایستگاه حکیم نظامی برای استفاده در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 برآورد آب مجازی محصولات مهم کشاورزی و نقش آن در مدیریت مصرف آب مطالعه موردی( : استان های فارس و یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 بررسی اثر توام تنش های خشکی و شوری بر کنجد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
6 بررسی برخی از راهکارهای نوین در مدیریت و توسعه پایدارکشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی پتانسیل استحصال در منطقه آب باران زرین دشت استان فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
8 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در محدوده دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
9 بررسی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی در استان یزد (1394-1384) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی راهکارهای صحیح مدیریت مصرف کود در شرایط شور (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
11 بررسی روند افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی جنوب استان ایلام (1392-1375) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی مدیریت آبیاری در برخی از باغات پسته استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 پاسخ فیزیولوژیک اسطوخودوس به کاربرد پساب خام و تصفیه شده در دو روش آبیاری سطحی و زیرسطحی با لوله های تراوا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
14 تخمین رطوبت خاک در بافت های مختلف با دستگاه TDR و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 تعیین تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی زعفران با استفاده از لایسیمتر بیلان آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 تعیین وضعیت خشکسالی دریاچه مهارلو با شاخص spi (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
17 کاربرد یک مدل ساده برای شبیه سازی سیل فروردین 98 شیراز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 مقایسه دو روش بهینه سازی کاربرد آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 نگاهی اجمالی به ضرورت استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق خشک و نیمه خشک و اثرات زیست محیطی کاربرد آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک