دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

Dr. Seyed Yosef Ahmadi brooghni

استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه روش خم کاری لوله ها به کمک ماندرل سیمی به عنوان روشی جدید (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 29، شماره: 2
2 بررسی اثر پارامترهای بید کششی و بهینه سازی چندهدفه فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 13، شماره: 3
3 بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پایین (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بر ضریب نفوذ رطوبت در خشک شدن سرامیک رسی و تبیین مدل تحلیلی فرآیند (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 27، شماره: 1
5 تحلیل اجزای محدود مکانیک شکست چرخ و ریل (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 26
6 تحلیل اجزای محدود مکانیک شکست و مکانیک تماس چرخ و ریل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
7 راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بیدهای کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
8 شبیه سازی انحلال آندی در ماشین کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 1
9 طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
10 محاسبه ضریب نفوذ خشک شدن سرامیک رسی به کمک الگوریتم کرم شب تاب با بررسی اثرات هندسه قطعه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
11 مدل سازی ترمودینامیکی انتقال حرارت و بخار در رطوبت زن غشایی پوسته و لوله: نوع گاز گاز (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
12 مدل سازی فرآیند خشک شدن مخلوط اشباع خاک رس و انقباضات قطعه در طی فرآیند (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 3، شماره: 1
13 مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیک ها و ایجاد ترک درآنها (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تقارن و عدم تقارن بر جذب انرژی در لانه زنبوری هدفمند با سفتی منفی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 استفاده از روش حساسیت در بدست آوردن شکل بهینه پیش فرم در فرایند آهنگری باز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 استفاده از روش حساسیت در بدست آوردن شکل بهینه گرده اولیه در فرایند کشش عمیق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 استفاده از مسیر بارگذاری نوسانی در فرآیند هیدروفرمینگ اتصال T شکل به روش عددی و آزمایش تجربی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
5 ایجاد کامپوزیت چند لایه ای تیتانیم – آلومینیم با استفاده از فرآیند نورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 بررسی اثر نیروی ورق گیر وابسته به زمان روی ورق St12 ومدل کردن آن بروش سطح پاسخ همراه با بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
7 بررسی تاثیر نحوه قرارگیری سازه های لانه زنبوری با سختی منفی در میزان جذب انرژی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی تاثیر نوع و هندسه لبه ابزار در فرآیند ماشینکاری متعامد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
9 بررسی توزیع ضخامت دیواره و ارتفاع برآمدگی در قطعه ی هیدروفرمینگ سه راهی T شکل به روش اجزا محدود و مقایسه با نتایج تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
10 بررسی حل عددی وآزمایشی تنشهای پسماند جوشی در جوش چند پاسه و سربه سر لوله فولادی زنگ نزن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
11 بررسی خواص مکانیکی مس خالص قبل و بعد از انجام فرآیند اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
12 بررسی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم آلومینیومی تولید شده با استفاده از براده صنعتی آلیاژ 7072 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
13 بررسی رفتار خشک شدن سرامیک ها به صورت عددی، تجربی و مقایسه آنها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن
14 بررسی علل لغزش و تحلیل استاتیکی و دینامیکی زمین لغزش روستای رزگ،‌ بیرجند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
15 به دست آوردن شکل بهینه قالب پیش فرم سه بعدی در فرایند آهنگری قالب بسته بروش سطح پاسخ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
16 بهینه سازی انرژی مصرفی قالب پیش فرم آهنگری به کمک تکنیک های کاهش یافته اشکال پایه و سطح پاسخ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 بهینه سازی مستقل و همزمان خروجی های فرآیند تراشکاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم PSO (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
18 بهینه سازی منحنی فشار جابجایی در فرایند هیدروفرمینگ سه راهی T شکل با مدلسازی سطح پاسخ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
19 بهینه سازی هندسی مسائل تماسی الاستیک تحت بارهای مرکب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
20 تاثیر طول لوله بر روی ضخامت نهایی در فرآیند هیدروفرمینگ سه راهی Y شکل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
21 تاثیر عیب هندسی استون - ولز براستحکام نهایی نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
22 تاثیر و بهینه سازی پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از روش تاگوچی بر رویپارامتر شکست k (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
23 تاثیر هندسه قالب فرآیند اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار برخواص مکانیکی مس خالص تولید شده با این روش (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
24 تحلیل تیرخمیده به روش اجزاء محدود با استفاده از المانهای سه گرهی تیر خمیده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
25 تنظیم ضرایب مدل آسیب اصلاح شده گرسون برای فولاد گرید API X65 با در نظر گرفتن اثر ناهمسانگردی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 شبیه سازی اجزا محدود آهنگری دورانی سرد و مدلسازی ریاضی آن با استفاده از روش پاسخ سطح RSM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
27 شبیه سازی برخورد تک ذره ساینده با قطعه کار در برش با آب همراه ذرات ساینده به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
28 شبیه سازی فرآیند خشک شدن سرامیک ها به کمک اجزاء محدود و پردازش تصویر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن
29 شبیه سازی فرآیند خشکشدن سرامیکها به کمکاجزاء محدود و پردازشتصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
30 طراحی بهینه هندسی محفظه های تابشی با استفاده از الگوریتم تکامل تدریجی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
31 طراحی و تحلیل خستگی مخازن CNG نوع 1 مطابق با استانداردهای بین المللی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
32 طراحی، مدلسازی و ساخت جاذب انرژی لانه زنبوری سه بعدی با سفتی منفی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
33 لزوم استفاده از نانو ساختارها در افزایش عمر آسترهای لاستیکی آسیاهای تر و پمپهای دوغاب خارج از مرکز (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
34 محاسبه ضریب اصطکاک فصل مشترک قالب و لوله در حضور نایلوم به عنوان روانکار در فرایند هیدروفرمینگ سه راهی T شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
35 مقایسه و بررسی رفتار پره توربین های بادی با جنس E Glass300 و Carbon Epoxy با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی