دکتر سید سعید رضا احمدی زاده

دکتر سید سعید رضا احمدی زاده دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر سید سعید رضا احمدی زاده

Dr. Seyed Saeid reza Ahmadi zadeh

دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی در روستای حسین آباد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 3
2 طراحی الگوی راهبردی نقشآفرینی نخبگان و استعدادها در تحقق اقتصاد دانشبنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
3 مکان یابی دفن پسماندهای زاید شهری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی و اقتصادی در مناطق شمالی ایران (مطالعه موردی: شهرستان آستارا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایداری انرژی در توسعه شهری با شاخص ردپای اکولوژیکی (مطالعه موردی؛ کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
2 ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم بخش مرکزی بیرجند با استفاده از روش Fuzzy-TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 ارزیابی توسعه ی پایدار شهری با استفاده از روش فازی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 ارزیابی و بررسی توسعه ی اکوتوریسم در ییلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی شهرستان شاندیز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
5 انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر مشهد طی سال‏های 1987 تا 2010 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
7 بررسی روش های متداول ارزیابی اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بررسی و تحلیل جزایر حرارتی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرمشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 بررسی و تحلیل گسترش شهر و تغییرات کاربری اراضی در ایجاد جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
10 تحلیل ویژگی های محیط زیستی حریم شهر بیرجند در ارزیابی روند توسعه آتی شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
11 تعیین قابلیت کاربری کشاورزی در منطقه سیستان با استفاده از مدل FAHP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 روش های ارزیابی توان اکولوژیکی با رویکرد توسعه شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
13 سنجش از دور حرارتی راهبردی مؤثر در شناسایی و اکتشاف مناطق زمین گرمایی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 شبیه سازی رشد شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی و زنجیره مارکوف (منطقه مورد مطالعه: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
15 کاربرد منطق فازی در تحلیل تناسب اراضی (LSA) به منظور توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر قاین) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
16 مدیریت توسعه حریم شهر بیرجند با استفاده از استانداردهای محیط زیست و با کمک مدل تاپسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
17 مروری بر کاربرد و مقایسه روش های کمی جهت ارزیابی توان توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
18 مشکلات محیط زیستی حریم شهر بیرجند و ارزیابی پایداری محیط زیستی آن با کمک GIS و ترکیب خطی وزنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
19 مکانیابی بهینهی توسعهی شهری با رویکرد شاخصهای محیطی و استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مطالعهی موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
20 مکانیابی مناطق مستعد توسعه شهربیرجند براساس طراحی سناریو با روش فازی وAHP درمحیطGIS (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار