دکتر محمدرضا اسدی یونسی

دکتر محمدرضا اسدی یونسی استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا اسدی یونسی

Dr. Mohammdreza Asadi Yonesi

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی خودمهارگری هیجانی بر سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
2 تحلیل عاملی تاییدی مقیاس شناسایی دانش آموزان بااستعداد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
3 رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 2
4 رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 4
5 نقش واسطه ی باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از جو کلاس و تعلل ورزی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی تقویت عزت نفس، مبتنی بر طرحواره، بر بهبود عزت نفس جنسی زنان متاهل شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
2 اثربخشی تقویت عزت نفس، مبتنی بر طرحواره، بر تعارض زناشویی زنان متاهل شهر بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
3 بررسی و مقایسه اهمال کاری تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه های بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
4 بررسی و مقایسه باورهای فراشناختی درباره اهمال کاری بین دانشجویان دانشگاه های بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
5 جایگاه اهمال کاری تحصیلی در فرایند یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 رابطه نظارت والدینی ابراز وجود با آمادگی به اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
7 رابطه نظارت والدینی تعارض والد نوجوان با آمادگی به اعتیاد برای نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
8 رابطه نظارت والدینی عزت نفس با آمادگی برای اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
9 سبکهای تصمیمگیری مدیران و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها در مدارس متوسطه شهربیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
10 شناخت باورهای فراشناختی درباره اهمال کاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 علل یابی اهمال کاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 نقش باورهای فراشناختی در فرایند آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی