دکتر محمدقاسم اکبری

دکتر محمدقاسم اکبری دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر محمدقاسم اکبری

Dr. Mohamad Ghasem Akbari

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون فرضیه های فازی با مشاهدات رکوردی برای توزیع پارتو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
2 آزمون فرضیه های فازی براساس نسبت درستنمایی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
3 آنالیز و تجزیه وتحلیل غیر متداول چاه آزمایی یکی از مخازن میعان معکوس جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
4 stochastic ordering for fuzzy random variables (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
5 برآورد ضرایب رگرسیونی براساس داده های فازی شهودی و با استفاده از فاصله علامت دار یائو - ویو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
6 تحلیل مدلهای ARIMA با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
7 نمودار کنترل کیفیت C بر اساس داده های فازی با استفاده از فاصله اطمینان بوت استرپی و متر یائو-ویو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
8 یک دیدگاه جدید برای اندازه مشابهت بین اعداد فازی شهودی و کاربردآن در تشخیص الگو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران