دکتر حسین بارانی

دکتر حسین بارانی استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر حسین بارانی

Dr. Hossein Barani

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق و مشارکت در حفظ منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
2 برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
3 بررسی اثر سطوح مختلف تیمار های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ های مختلف برداشت بذر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
4 بررسی تغییرات هورمون های جیبرلین و اسید آبسیزیک در برگ ها و سرشاخه های طبقات مختلف سنی Kochia prostrata( L) schrad و تاثیر آن بر خصوصیات جوانه زنی و خواب بذر تحت تیمار سرمادهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
5 بررسی دانش بومی شناخت و طبقه بندی اجزای محیطی در جهت مدیریت بهینه مراتع (مطالعه موردی: عشایر دیلگان در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 4، شماره: 7
6 بررسی روند گذشته و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی در منطقه سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
7 بررسی کارآیی انرژی در گوسفند نژاد زل تحت نظام دام داری سنتی متکی به مرتع (مطالعه موردی: مراتع بلده نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی روغن اسانس سرشاخه های گلدار گیاه دارویی Achillea millefolium L. در منطقه مراوه تپه، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 25
9 بررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
10 بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
11 بررسی ویژگی های اقلیمی رویشگاه های گونهAstragalus gossypinus Fisher (گون کتیرایی) در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 16
12 بررسی همانندی و ناهمانندی دیدگاههای دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی نظام مرتعداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
13 تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونه کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقه کهگیلویه odoratissima Mozaff (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 36
14 ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
15 تقویت و غنی سازی واژه نامه های علمی و تخصصی با استفاده از دانش و فن آوری های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 35
16 تهیه نقشه خطر و خسارت سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP (مطالعه موردی: حوزه اراز کوسه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
17 جمع آوری و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گیاهان خوراکی و دارویی استان کهگیلویه و بویر احمد (مطالعه موردی: مراتع دیلگان) (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 5، شماره: 2
18 دانش بومی جوامع محلی پیرامون گیاهان خوراکی خودرو در مراتع زبرخان نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 9
19 دانش بومی مردم ترکمن درباره قارچ دنبلان صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 2، شماره: 3
20 ریشه یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره برداران (مطالعه ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
21 شناسایی عدم قطعیت ها، پیشران ها و راهبردهای پایداری معیشت وابسته به مرتع داری در جوامع روستایی (مطالعه موردی: مراتع ایران تورانی سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
22 فرهنگ و دانش عامیانه(مطالعه موردی: شیوه های سنتی و دانش بومی شترداری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 1
23 قوم گیاه شناسی گیاهان غیر علوفه ای منطقه دلی کما (دره ای کوهستانی در زاگرس مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 67
24 کوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 18
25 مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونههای دارویی کچیک(مطالعه موردی مراتع کچیک در شمال شرق استان گلستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
26 مطالعه دانش بومی گیاهان مورد استفاده بهره برداران در مراتع گوغر بافت استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 7، شماره: 14
27 مطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهره گیری از گیاهان خودرو توسط عشایر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 5
28 مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
29 معرفی عوامل موثر بر درآمدزایی از گیاهان دارویی از دیدگاه کارشناسان و بهره برداران (مطالعه موردی: مرتع لزور، استان تهران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 2
30 مقایسه اطلاعات گیاهان دارویی افراد بومی و عطاران شهرستان دره شهر استان ایلام (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 12، شماره: 4
31 واکاوی دانش بومی پیرامون گیاه گنبو(آنغوزه ) در مراتع زاگرسی(مطالعه موردی: تنگ-سرخ، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی در مرتعداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
2 آینده نگاری فراهمی آب برای تامین نیازهای محیط زیستی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 اتنو فار ما کو لوژی گیاه دارویی هلپه ( Teucrium polium) در طب سنتی ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
4 اتنوفارماکولوژی گیاهان Satureja mutica Fisch و Mentha longlifolia(Hud) در درمان سندروم روده تحریک پذیر (مطالعه موردی : مراتع تپه ماهوری مراوه تپه ، استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های حفاظت و مدیریت خاک در حوزه معرف کچیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت بیولوژیک با توزیع دوجملهای در حوزه آبخیز چهلچای، استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی توان ترسیب کربن گونه Agropyron elongatom در خاک و گیاه در مراتع دست کاشت(مطالعه موردی:چپر قویمه گنبد) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
8 استفاده از مدلRUSLE و GIS در برآورد میزان فرسایش خاک و بار رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوررود هراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
9 بازشناسی و تحلیل سامانهای عرفی بعنوان واحدهای مدیریت مرتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
10 بررسی آثار تغییرات بارندگی بر تنوع گیاهی در مراتع شور و قلیایی منطقه ا ینچه برون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی اتنو فار ما کو لوژی بلوط ایرانی (Quercus brantii) نزد ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
12 بررسی اتنوفارماکولوژی گیاه دارویی لاله واژگون گل نگین (Fritillaaria imperialis L.) نزد ایل طیبی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی اثر تنش خشکی و کاهش رطوبت بر رشد رویشی و عملکرد یونجه یکسالهM. Scutellata Mill (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 بررسی اثر قرق بر روند تغییرات پوشش گیاهی مراتع ییلاقی حوزه معرف کچیک واقع در (استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
15 بررسی اثرات درمانی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl. ) در طب سنتی ایل طیبی (مطالعه موردی: منطقه دلی کما شهرستان کهگیلویه) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بررسی برخی ویژگی های اقتصادی- اجتماعی بهره برداران طرح های مرتعداری مراتع شهرستان مراوه تپه استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
17 بررسی پذیرش تنسیق مراتع و موانع آن در بین بهره برداران مراتع شمال کلاله، استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
18 بررسی تاثیر وجود مسیرهای تردد دام (میکروتراس) در مراتع(مطالعه موردی: مرتع مراوه تپه استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
19 بررسی تطبیقی روشهای اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت چرا از دیدگاه بهره برداران عشایری و کارشناسان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 بررسی خصوصیات پوشش گیاهی و فیزیکی و شیمیای خاک در مراتع شور و قلیایی استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
21 بررسی خوراک های سنتی تهیه شده توسط جوامع محلی از گیاهان مرتعی (مطالعه ی موردی: بومیان مراتع زبرخان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی دانش بومی 5 گونه از گیاهان دارویی منطقه مراوه تپه در فرهنگ عمومی مردم ترکمن ، استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 بررسی دانش بومی بهره برداران در شیوه های سنتی چرای دام( مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
24 بررسی دانش بومی مردم محلی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی درآمدهای حاصل از مراتع (مطالعه موردی: مراتع محمدآباد شهرستان علی آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
26 بررسی رابطه تنوع گونه ای پوشش گیاهی با شاخص های گیاهی NDVI حاصل از داده های سنجنده ETM+ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
27 بررسی رفتار بازار عسل طبیعی در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرستان گرگان- استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
28 بررسی روند تغییرات نقش زنان در بهره برداری از مراتع روستایی (مطالعه موردی: روستای جوانمرد استان لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 بررسی ضرورت تنسیق مراتع از دیدگاه بهره برداران مراتع شمال کلاله، استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
30 بررسی عوامل اجتمای-اقتصادی موثر بر رعایت زمان چرای دام در مرتعمطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
31 بررسی عوامل موثر بر مشارکت و رضایت اقتصادی - اجتماعی بهره برداران طرح های مرتعداری مراتع شهرستان مراوه تپه استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
32 بررسی فاصله پایه های گیاهی از یکدیگر (مطالعه موردی: منطقه شاهکوه سفلی شهرستان شاهرود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
33 بررسی کمی و کیفی عسل بدست آمده از عرصه مراتع نیمه خشک نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
34 بررسی نگرش بهره برداران به پرواربندی گوسفند در منطقه کیاسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
35 بررسی و مطالعه دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه دامداران ترکمن در دشت ترکمن صحرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
36 بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی طایفه مستقل کله کوهی: بهره برداران مراتع بیابانی اطراف حوض سلطان ـ قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
37 به کارگیری روش های مدیریت سنتی سازگار با شرایط اکولوژیک در مراتع ییلاقی ایران(مطالعه موردی البرز شمالی بلده) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
38 پروژه های اجرایی مدیریت چرای دام در استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
39 پروسه طرح بیمه دام سبک در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 تاثیر رطوبت علوفه بر روی نیاز آبی گوسفند( مطالعه موردی مراتع صفاایشان شهرستان گمیشان استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 تأثیر برخی عوامل محیطی بر پراکنش گونه های دارویی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه کچیک در مراوه تپه) (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 تأثیر منفی عدم مدیریت در منابع طبیعی مطالعه موردی: ظرفیت دام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
43 تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدلسازی همبست آب، زمین، غذا و محیط زیست : چشم انداز و سیاست های لازم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
44 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای عملیات آبخیزداری در آبخیز چهل- چای در استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 تحلیل قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و اثرات احتمالی آن دررابطه با تخریب مراتع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
46 تعیین عرصه های مستعدجمع اوری باران درآبخیزآق امام استان گلستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
47 تقش بهره برداری از محصولات فرعی در مدیریت پایدار مراتع مطالعه موردی: مرتع برف و بن شهرستان آمل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
48 چالشهای تحقق توسعه پایدار در مراتع ییلاقی سهند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 دانش بومی زنبورداران منطقه بینالود در خصوص زنبورپذیری گیاهان در مراتع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
50 دانش بومی عشایر و ابخیزنشینان در زمینه حفاظت از پوشش گیاهی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 دانش بومی و تجربی دامداران در مورد استفاده داروئی از گیاهاین ناخواسته و مهاجم مرتعی(مطالعه موردی: بهره برداران مراتع روستای چهار باغ در جنوب گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
52 دانش بومی و سازگاری عشایر ایل قشقایی سمیرم نسبت به تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
53 دانش سنتی استفاده از گیاهان دارویی در طب شکسته بندی سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 درک و سازگاری آبخیزنشینان منطقه سمیرم نسبت به تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
55 زنبورداری درگذرزمان باتکیه بردانش بومی مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
56 شایستگی حرفه ای درمدیریت منابع طبیعی: ارزیابی دانش و آگاهی مرتعداران پیرامون عملیات قرق درحفظ و احیای مراتع بزداغی شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
57 شناسایی و کاربرد سنتی مهمترین گونههای گیاهان دارویی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
58 صندوق بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصاد ملی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
59 ظرفیت سنجی بومگردی به عنوان یکی از خدمات اکوسیستم های مرتعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
60 عملکرد بیمه محصولات کشاورزی در استان گلستان؛ با تاکید بر بیمه دام و مرتع(منطقه موردیشهرستان آق قلا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 مروری بر مشخصات اقتصادی -اجتماعی کوچندگان و بهره برداران مراتع کوهدشت (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
62 معرفی و تحلیل روش های پهنه بندی توسعه اکوتوریسم و گردشگری در اکوسیستم های مرتعی ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
63 منطق فازی و ارزشگذاری نسبی گیاهان در دانش بومی ( مطالعه موردی: ارزشگذاری گیاهان مرتعی نزد بهره برداران مراتع چهارباغ در جنوب گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
64 نظام مختابادی جایگزینی برای آینده دور یا نزدیک زندگی عشیره ای (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
65 نقش مشارکت جوامع محلی در احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
66 واکاوی دانش بومی شیوه های بهره برداری و استفاده سنتی از گیاهان دارویی ریواس، آویشن و کور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست