آقای دکتر راج سنانی

دکتر راج سنانی دانشکده مهندسی برق و مخابرات، انستیتو صنعتی نتاجی هند

آقای دکتر راج سنانی

Dr. Raj Senani

دانشکده مهندسی برق و مخابرات، انستیتو صنعتی نتاجی هند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر راج سنانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر