دکتر محمد عزیزی

دکتر محمد عزیزی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر محمد عزیزی

Dr. Mohammad Azizi

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری قابلیتهای پویا بر کارآفرینی شرکتی در صنعت ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 32
2 اثرگذاری و اثرپذیری عوامل نهادی بر بین المللی سازی شرکت های فناور (مورد مطالعه صنعت داروسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 39
3 ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب وکار بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 3
4 ارائه مدل کارآفرینی سازمانی درکسب و کارهای درون سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
5 ارایه مدل توسعه کارآفرینی بین المللی مبتنی بر نوآوری مدل کسب و کار در نظام بانکی (مورد مطالعه در بانک توسعه صادرات ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
6 ارئه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 50
7 بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با فاکتورهای آمادگی جسمانی ورزشکاران پسر ۱۱ تا ۱۷ سال شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 2
8 تبیین نقش باورها و اعتقادات اسلامی بر تمایل خرید بیمه عمر با تاکید بر نقش میانجی نگرش (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 3
9 تحلیل فازی رابطه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی با رقابت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 55
10 تحلیل فازی عوامل موثر در خادمیت در شرکت ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
11 جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
12 روش‎های تامین مالی کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 1
13 شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 26
14 شناسایی موانع اجرای خط مشی های کارآفرینی و نوآوری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
15 شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 9، شماره: 30
16 طراحی الگوی فرآیند تجاری سازی فناوری، با تمرکز بر صنعت دارو و فراورده های بیولوژیک با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 35، شماره: 1
17 طراحی الگوی مربی گری کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه مورد: صنعت دارویی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 43
18 طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 66
19 طراحی مدل مفهومی کسب و کار در بانک های توسعه ای با رویکرد کارآفرینی بین المللی Designing a Conceptual Business Model for Development Banks: an international entrepreneurship Approach (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
20 عوامل نهادی تاثیرگذار بر بین المللی شدن شرکت های فناور داروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 31
21 کارآفرینی دانشگاهی بین المللی: سنجش شاخصها (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 2
22 مدل کارآفرینی شرکتی بین المللی اپراتورهای تلفن همراه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
23 مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان های نظامی با تاکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 76
24 نقش میانجی احساس شادکامی و اخلاق حرفه ای در رابطه بین رهبری کوانتومی با سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی جامع برای بازاریابی و بازاررسانی میوه در استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
2 بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد رشد و یادگیری، مالی، فرایندداخلی و رضایت مشتریان ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
3 بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
4 راهبردهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک در محیط های ناپایدار بر عملکرد شرکت با میانجی گری گرایش کارآفرینانه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 راهکارهای پیاده سازی استراتژی های توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
6 روش های آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
7 شبکه سازی مهم ترین کلید موفقیت مراکز رشد دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
8 کنکاشی در مدل های ارائه شده در کارآفرینی شرکتی با رویکردی انتقادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
9 مدیریت و آسیب شناسی تیم های مجازی در کسب و کار الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 نقش ارزش های اسلامی در توسعه کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 نقش سرمایه کارآفرینی و اقتصاد خلاق در توسعه منطقه ای ( با چشم انداز سرمایه فکری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد خلاق