دکتر سیروس قنبری

دکتر سیروس قنبری استاد

دکتر سیروس قنبری

Dr. Siroos Ghanbari

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه درس پژوهی بر مهارت های حرفه ای معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی استان همدان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 12، شماره: 1
2 اثربخشی نقش دیدگاه وظیفه گرایانه اخلاقی کانت و استراتژی های اخلاقی در کاهش تخلفات سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 19
3 ارتباط رهبری فضیلت گرا با یادگیری سازمانی: تبیین نقش واسطه ای استقلال شغلی معلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 11
4 ارزیابی نقش اخلاق حرفه ایی و امنیت روانی بر ارتباط بین عدالت وآوای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی نقش رهبری تحول آفرین در بروز آوای سازمانی تحلیلی بر نقش واسطه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 11
6 ارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عنوان عاملی اثربخش بر ارتقای سرمایه اجتماعی اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
7 اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش (مطالعهای در دانشگاههایشهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 6
8 Studying the Mediating Role of Intellectual Ethics in the Relationship of Digital Leadership and Smart Decision-making (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 5، شماره: 1
9 The Analysis of Relationship between Job Satisfaction & Organizational Commitment in the staff of Hamadan Red Crescent Society (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی تاثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی تاثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
13 بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 4
14 بررسی تاثیر ویژگیهای سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیتهای سازمانی در دانشگاه های شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
15 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
16 بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
17 بررسی رابطه رهبری استثماری با پنهان سازی دانش بواسطه نقش میانجی پریشانی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
18 بررسی رابطه رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه به واسطه نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 4
19 بررسی رابطه رهبری زهرآگین با فرسودگی شغلی معلمان به واسطه نقش میانجی انسداد و سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
20 بررسی رابطه رهبری سطح پنج و توانمندسازی ساختاری با تعالی سازمانی مدارس به واسطه نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 4
21 بررسی رابطه مولفه های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
22 بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با اثربخشی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
23 بررسی میزان آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نرم و پدافند غیر عامل در برابر آن و روشهای توانمند سازی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 43
24 بررسی نقش جوسازمانی نوآورانه بر تاب آوری سازمانی با میانجی گری دانش آفرینی سازمانی (مطالعه موردی معلمان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 3
25 بررسی وضعیت اخلاق کار کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 18
26 تاثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی و خلاقیت معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
27 تاثیر سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
28 تبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 4، شماره: 2
29 تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
30 تحلیل رابطه کانونی تسهیم دانش با یادگیری سازمانی (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 4
31 تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
32 تدوین الگوی مولفه های اخلاقی مشارکت در رفتار آوایی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 4
33 تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل اعتماد «رویکردی به تعاملات رهبر پیرو» (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
34 رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 3
35 رابطه رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 4
36 رابطه رهبری فضیلت گرا با بهزیستی روانی و با میانجیگری اعتماد در معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 48
37 روابط ساده و ترکیبی سبک های رهبری تحولی، تبادلی با اثربخشی سازمانی در مدارس هیات امنایی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 2
38 روایی و پایایی فرم کوتاه شده مقیاس درگیری شغلی اوترخت ( UWES-۹ ) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 2
39 ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 24
40 ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه شفافیت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 37
41 شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
42 شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دید معلمان پژوهنده و کارشناسان: مورد مطالعه استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
43 طراحی الگوی سیستماتیک عوامل موثر بر انتقال یادگیری به محیط کار (الگویی جهت ارتقای بهره وری آموزش های سازمانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 2
44 طراحی و اعتبار سنجی فرم کوتاه ابزار اندازه گیری رهبری تیم (مطالعه ای ترکیبی در تیم های معلمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
45 طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی های تیم سازی مدیران مدارس: مطالعه ای کیفی در حوزه رهبری مدیران (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
46 مقایسه اثربخشی مدارس هیات امنایی و عادی استان همدان بر اساس مدل ترکیبی پارسونز-سنجری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 2
47 مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 1
48 نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 3
49 نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی گری تعلق خاطر کاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
50 نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی گری فضیلت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 38
51 نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
52 نقش رهبری تحول آفرین و هوش موفق در عملکرد خلاقانه با میانجی گری مدیریت دانش و خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 2
53 نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 4
54 نقش رهبری زهرآگین در ایجاد ترومای سازمانی با میانجی گری رفتار منافقانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
55 نقش رهبری مخرب در فرسودگی شغلی با میانجی گری عدالت سازمانی و اهمال کاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 3
56 نقش رهبری معنوی در عملکرد شغلی با میانجی گری سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 64
57 نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
58 نقش کیفیت خدمات آموزشی در کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با میانجی گری توانمندی های پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 37
59 نقش واسطه ای مراجع درونی شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
60 نقش واسطه ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
61 نقش واسطه ای هوش هیجانی در ارتباط بین خودکارآمدی پژوهشی و انگیزه پیشرفت تحصیلی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
62 وارسی روایی و پایایی فرم کوتاه رهبری خدمتگزار هفت ماده ای(SL-۷) در مدیران مدارس دوره متوسطه دوم استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط سرمایه اجتماعی با کار تیمی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارتقاء آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
3 ارتقای عملکرد شغلی معلمان از طریق سبک رهبری تحولی مدیران مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 ارتقای مهارت خودتوسعه ای معلمان از طریق رهبری تحولی مدیران مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 ارزیابی رضایت معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زرندیه از کیفیت خدمات دوره های آموزشی ضمن خدمت با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 ارزیابی سیاست یارانه های نقدی بر اوضاع اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان ممسنی بااستفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
7 ارزیابی عملکرد منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
8 ارزیابی وضعیت عوامل موثر بر انتقال یادگیری به محیط کار (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان کردستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
9 استقلال شغلی عاملی اثرگذار بر بهزیستی شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
10 بدبینی سازمانی: مفهوم شناسی، پیشآیندها و پسآیندها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
11 برررسی وضعیت اثر بخشی در مجتمعهای آموزش (مطالعه موردی شهرستان رزن و فامنین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
12 بررسی تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان در شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
13 بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با بی تفاوتی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1397-98 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
14 بررسی رابطه بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی و افسردگی در محیط های آموزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
15 بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با وفاداری سازمانی کارکنان دانشگاه علومپزشکی همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
16 بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران باتعهد حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
17 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
18 بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با درگیری شغلی در محیط های آموزشی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عزت نفس دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1394-1393 (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
20 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1394-1393 (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
21 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده با اثربخشی مدیریت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
22 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش سازمانی کارکنان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1392-1393 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
23 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و اثربخشی سازمانی کارکنان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393- 1392 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
24 بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با مدیریت دانش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
25 بررسی رابطه مهارت خود توسعه ای با عملکردشغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 بررسی رابطه ی ابعاد ساختار سازمانی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393- 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
27 بررسی رابطه ی بین رشد حرفه ای با تسهیم دانش حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
28 بررسی رابطه ی بین رهبری فضیلت گرا و عملکرد شغلی معلّمان مدارس ابتدایی شهرستان همدان در سال تحصیلی 1398-1399 (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
29 بررسی رابطه ی بین مسیولیت پذیری اجتماعی و کارآفرینی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر قم در سال تحصیلی 1394-1393 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
30 بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توسعه ی حرفه ای مطالعه موردی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
31 بررسی رابطهی بین تعهّد حرفه ای و عملکرد شغلی معلّمان مدارس ابتدایی شهرستان همدان در سال تحصیلی 1398-1399 (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
32 بررسی مولفه های مدیریت کوانتومی و نقش آن بر کارکرد شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
33 بررسی میزان اثربخشی سازمانی دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
34 بررسی میزان سلامت سازمانی در مجتمع های آموزشی و پرورشی(مطالعه موردی شهرستان رزن و فامنین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
35 بررسی نقش سبک رهبری معنوی در کارتیمی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
36 بررسی نقش مدیریت دانش بر خودشکوفایی کارکنان با میانجی گری بهزیستی شغلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
37 بررسی وضعیت آوای سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
38 بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
39 بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی کارکنان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
40 بررسی وضعیت خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
41 بررسی وضعیت خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
42 بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
43 بررسی وضعیت مؤلفه های هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
44 بررسی وضیعت توانمندسازی و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1392-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
45 بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو سبک رهبری مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
46 پیاده سازی زیرساخت های دانشی در سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
47 پیش بینی تسهیم دانش حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه از طریق مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
48 تبیین نقش عناصر طراحی آموزش الکترونیکی در چابکی یادگیری کارکنان سازمان ها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی)
49 تحلیل تفاوت رهبری خدمتگزار با نظریات رهبری چهارگانه هم زمینه مقاله ای برای مدیران مدارس (رهبری تحولی، نظر به تبادل رهبر - عضو، رهبری اصیل و رهبری اخلاقی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
50 تحلیل رگرسیونی میزان تأثیر پذیری نمره فیزیک دانش آموزان از راهبردهای خودتنظیمی، خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر بر اساس مطالعه تمیز پیشرفته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
51 تحلیل عاملی تاییدی تحلیل رفتگی شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی درکارکنان زندان همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
52 تدوین الگوی رفتار آوایی کارکنان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
53 تسهیم دانش: مفهوم شناسی، پیشآیندها و پیسآیندها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
54 تنبلی سازمانی: مفهوم شناسی، پیشآیندها و پسآیندها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
55 توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
56 تیم و کار تیمی: اهمیت و نقش رهبری تیم (مقاله ای برای معلمان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
57 جایگاه آموزش عالی در توسعه ی پایدار جامعه (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
58 جایگاه سیستم های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانیبه منظور خلق مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
59 جایگاه مدیریت دانش سازمانی درکسب مزیت رقابتی پایدار باتمرکز براهداف استراتژیها وعوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
60 چیستی و چرایی فلات زدگی شغلی در سازمان و ارائه راهکار عملی برای کاهش آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
61 خودکارآمدی، مفهوم شناسی ، پیشایندها و پسایندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
62 درآمدی بر آوای کارکنان :بنیان ها ، پیش آیندها و پس آیندها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
63 رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و توامنمد سازی روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
64 رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
65 رابطه بین مهارتهای ارتباطی وسلامت روانی دردانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
66 رابطه سبک رهبری توزیعی با خودکارآمدی کارکنان اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
67 رابطه عدالت سازمانی با توانمند سازی کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
68 رابطه فرهنگ سازمانیو بکارگیری مدیریت دانش در مدارس دهوره متوسطه شهرستان سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
69 رابطه مدیریت کوانتومی با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
70 رابطه مدیریت کوانتومی با رفتارهای نوآورانه معلمان مدارس ابتدائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
71 رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی و درگیری شغلی پرستاران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
72 رابطه ی بین رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
73 رابطه ی بین رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
74 راهبردهای برون رفت نظام آموزش عالی ازچالشهای پیشرو دربهره گیری ازمدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
75 رفتار سیاسی: مفهوم شناسی، پیشایندها و پسایندها در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
76 رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
77 رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمانها مفهوم شناسی،پیشایندها وپسایندها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
78 رفتارهای نوآورانه ،مفهوم شناسی ، پیشایندها و پسایندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
79 رهبری معنوی عاملی تأثیر گذار بر مسؤولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
80 سنجش وضعیت خودکارآمدی شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
81 سنجش وضعیت درگیری شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
82 عدالت آموزشی مفهوم شناسی، پیشآیندها و پسآیندها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
83 عوامل موثر بر نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان ها ی آموزشی با تاکید بر نقش آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
84 فراتحلیلی بر پژوهش های ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
85 فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشکده های علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس مدل گوفی و جونز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
86 فضیلت سازمانی: مفهوم شناسی، پیشآیندها و پسآیندها (دستاوردی برای مدیران مدارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
87 کاهش سکوت سازمانی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
88 کیفیت زندگی کاری مفهوم شناسی –پیشایندها- پسایندها (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
89 مدل مفهومی توسعه ی دانشگاه کارآفرین در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
90 مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
91 مسئولیت پذیری اجتماعی Social Responsibility مطالعه موردی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
92 مطالعه میزان کاربست مولفه های سازمان های یادگیرنده در مدارس ابتدایی شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
93 معنویت در محیط کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
94 مفهوم شناسی و بررسی پیشایندها و پسایندهای بی تفاوتی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
95 مقایسه عارضه های سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
96 مقایسه کارآفرینی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
97 مقایسه کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 92-91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
98 میزان استفاده دبیران از هوش های چندگانه در کلاس های درس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
99 میزان تأثیر پذیری نمرات ریاضی از متغیرهای خودتنظیمی، خودکارآمدی و یادگیری خودراهبر: مطالعه ای مبتنی بر داده های تیمز پیشرفته 2008 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
100 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی روستای اسکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
101 نقش رهبری خدمتگزار در کارآمدی تیم: بررسی و تحلیل در شش نظریه مبنایی (مقاله ای برای خدمتگزاران نظام آموزشی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
102 نقش رهبری معنوی در کاهش سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
103 نقش سبک رهبری معنوی مدیران در افزایش تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
104 نقش عدالت سازمانی در ارتقاء بهزیستی شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
105 نقش عدالت سازمانی در ارتقاء بهزیستی شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
106 نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی مدیریت دانش سازمانی بااستناد به نتایج مطالعات و پژوهشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
107 نقش معنویت سازمانی در بهبود دلبستگی شغلی معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
108 نقش هوش معنوی در عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
109 نقش هوش معنوی در عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
110 نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی در سازمان ها مبتنی بر رویکردهای آلفا و بتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
111 وضعیت استفاده از سبک رهبری تحولی توسط مدیران دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
112 وضعیت استفاده از سبک رهبری توزیعی توسط مدیران مدارس متوسطه شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
113 وضعیت چابکی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
114 وضعیت موجود فاوا در ایران و کشورهای هم سطح از نظر تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با دستیابی به اهداف اطلاعاتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات