دکتر علیرضا پورخباز

دکتر علیرضا پورخباز دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر علیرضا پورخباز

Dr. Alireza Pourkhabbaz

دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Biosorption of hexavalent Chromium by the agricultural wastes of the cotton and barberry plants (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
2 Investigation of Toxic Metals in the Tobacco of Different Iranian Cigarette Brands and Related Health Issues (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
3 بررسی بوم سازگان و جغرافیای زیستی پارک ملی کلاه قاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 70
4 بررسی تجمع زیستی و دفع فلز مس از بافت های سیاه ماهی Capoeta fusca قنات های شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 25، شماره: 4
5 بررسی غلظت عناصر مس و روی در دندان های شیری کودکان در شهر بیرجند-ایران در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 36، شماره: 4
6 بررسی غلظت فلزات سنگین روی و مس در بافت خوراکی ماهیان حلوا سفید (Pampus argenteus) و گاریز (Liza klunzingeri) در منطقه حرا (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 46
7 تجمع زیستی برخی فلزات سنگین در عضله دو گونه ماهی در بنادر صیادی کنارک و پزم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
8 تعیین سطوح عناصر کمیاب در بافت های مختلف بز وگوسفندان کشتار شده در شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 27، شماره: 4
9 تعیین سمیت سرب، کروم و آهن در بافت خوراکی پرنده چنگر در تالاب بین المللی گمیشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فیزیکی پسماند های شهر اسدیه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 اثر دانه بندی رسوبات بر تجمع فلزات سنگین(مطالعه موردی بخش جنوب غربی تالاب انزلی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرومتر دراستان خراسان جنوبی ،شرق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 ارزیابی ریسک غذایی فلزات کادمیوم، کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی شیر ماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی ریسک غذایی فلزات کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی کلمه تالاب بین المللی میانکاله (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی زیست محیطی اقتصادی انرژی بیوگاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
7 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های قند در حذف بار آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 اندازه گیری و مقایسه سرب و کروم در بافت های مختلف ماهی زمین کن Platycephalus indicus در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
9 اهمیت اقتصادی و زیست محیطی بازیافت زباله ( مطالعه موردی شهر سبزوار ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 Cr VI - Removal from Wastewater by Adsorption on Elaeagnus angustifolia fruit powder (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 Removal of hexavalent Cr (VI) from aqueous solution by Agricultural Waste (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 برآورد اقتصادی و زیست محیطی تفکیک از مبدأ و بازیافت زباله (مطالعه موردی: شهر شیراز ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 بررسی اثر ریزدانه های مختلف رسوبات سطحی تالاب انزلی بر میزان جذب عناصر سنگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
14 بررسی اثرات زیست محیطی ذرات معلق (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
15 بررسی اثرات زیست محیطی ذرات معلق (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
16 بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در رودخانه ی سیوند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
17 بررسی تاثیرمتغیرهای تعداددندان های پرشده باآمالگام، وزن تولد نوزادان، مصرف ماهی و میوه برغلظت جیوه موی مادران جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
18 بررسی تأثیر کاربری اراضی بر کیفیت فیزیکی شیمیایی آب های زیر زمینی در دشت بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
19 بررسی تجمع فلزات سنگین (Cd,Cu) در رسوبات سطحی تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی تجمع فلزات سنگین (Cd,Cu) در رسوبات سطحی تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی ترکیب و درصد زباله های تولید شده توسط ساکنین شهرهای قهستان و طبس مسینا در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
22 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر مشهد طی سال‏های 1987 تا 2010 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
23 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرومتر دراستان خراسان جنوبی ، شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرومتر دراستان خراسان جنوبی ،شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
25 بررسی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی ذرات گردوغبار با استفاده از تکنیک XRD و SEM مطالعه موردی : شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
26 بررسی خصوصیات کیفی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش کریجینگ و ‏IDW (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
27 بررسی روش های حذف آلاینده های خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی عملکرد برکه تثبیت بی هوازی در بازگشت 30 درصد از پساب خروجی برکه تکمیلی به آن در تصفیه خانه فاضلاب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
29 بررسی غلظت فلزات سنگین Pb, Cu, Zn و As در ریزگرهای شهر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم موجود در هوای دو منطقه بالا باد و پایین باد شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت خوراکی ماهیان زمین کن(Platycephalus) indicus) و شورت(Sillago sihama) در منطقه حرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
32 بررسی قابلیت های نرم افزار AERMOD برای مدل سازی ذرات معلق کارخانه سیمان (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
33 بررسی قابلیت های نرم افزارAERMODبرای مدل سازی ذرات معلق کارخانه سیمان (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
34 بررسی کمیت زباله های قابل بازیافت و برآورد اقتصادی - محیط زیستی آن درشهرستان آمل استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
35 بررسی کیفیت تصفیه خانه کشتارگاههای طیور از جنبه فاکتورهای شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
36 بررسی ماده آلی و غلظت فلزات سنگین روی و مس در رسوبات سطحی ذخیره گاه زیست کره حرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
37 بررسی مدیریت زیست محیطی پسماندشهرستان بیرجند با روش SWOT (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
38 بررسی میزان غلظت منوکسید کربن(CO) و ازن (O3) در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی میزان کادمیوم در خاک و گیاه خربزه و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان تربت جام سال زراعی 90-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
40 بررسی میزان نیکل و سرب در خاک و گیاه خربزه و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان تربت جام سال زراعی 90-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
41 بررسی و انالیز عناصر فلزی سنگین در ابهای اشامیدنی منطقه علی اباد کتول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
42 بررسی و تحلیل جزایر حرارتی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرمشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
43 بررسی و تحلیل گسترش شهر و تغییرات کاربری اراضی در ایجاد جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
44 بررسی وضعیت پسماندهای خانگی تولید شده توسط شهروندان بیرجندی در سال 1389 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
45 بررسیکمیت پسماندهای قابل بازیافت و ارزشیابیاقتصادی و محیط زیستی بازیافت آن مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
46 پهنه بندی پارامترهای کیفی اب دشت علی اباد کتول با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
47 تالاب زریوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
48 تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت عضله ماهیان (سوف و اردک ماهی) تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت عضله ماهیان (سوف و اردک ماهی) تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
50 تخمین جذب و ارزیابی ریسک غذایی فلزات نیکل و کادمیوم ناشی از مصرف ماهی کلمه دریای خزر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 تعیین سطح فلز جیوه در عضله سینه خوتکا (Anas crecca) با توجه به جنسیت، درتالاب بین المللی فریدونکنار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
52 تعیین سطح فلز کروم در بافت های مختلف بزها در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 تعیین سطح فلز مس در بافت های مختلف گوسفند در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کلرید جیوه روی بچه ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
55 تعیین میزان آلودگی پساب خروجی پالایشگاه گاز بید بلند شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
56 تعیین میزان آلودگی فاضلاب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
57 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد شیر ماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
58 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
59 تعیین میزان فلزات سنگین در اندامهای اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
60 تعیین میزان فلزات مس و روی در دندان و مقایسه غلظت آنها بین گروههای مختلف افراد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 توسعه‌ی پایدار فرهنگ زیست محیطی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
62 حذف کروم شش ظرفیتی محلول ازآب توسط دورریز پنبه بهعنوان یک جاذب طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
63 دیدگاه اخلاقی اسلام در ارتباط با محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
64 زیست توده و انرژی الکتریسیته ناشی از آن (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
65 سنجش جیوه موجود درشیرمادران وارتباط آن بامتغییرهای تعداد دندان های پرشده باآمالگام، مصرف ماهی، طول دوران بارداری و تعدادفرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
66 سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های شیرماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
67 سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
68 سنجش میزان فلزات سنگین (مس، نیکل و جیوه) در بافت های ماهی سارم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
69 ظرفیت سنجی بازیافت و پردازش پسماندهای شهر بیرجند بر اساس ظوابط زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
70 غلظت فلزات سنگین(Zn, Cu, Cr, Pb, Cd) در آب بخش شرقی تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
71 غلظت فلزات سنگین(Zn, Cu, Cr, Pb, Cd) در آب بخش شرقی تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 کارکرد محیط زیستی چنگر (Fulica atra) در پایش آلودگی به جیوه در سواحل جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
73 مدیریت پسماند درشهر چالوس و ارایه راهکارهای مناسب مدیریتی برای آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
74 مدیریت جامع پسماند در شهرهای توریستی مناطق هیرکانی خزری مطالعه موردی شهرچالوس (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
75 مدیریت جامع محیط زیست حوزه آبخیز رودخانه سیمره جهت احیا و توسعه پایدار با رویکرد اکوسیستمی مطالعه موردی غرب زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
76 مطالعه کمیت و کیفیت زباله های تولیدی شهر بیرجند دریک دوره یک ساله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
77 مطالعه ی کیفی آب رودخانه ی کارون (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 مقایسه غلظت کادمیوم در دندان های افراد سیگاری و غیرسیگاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی در فاضلاب کارخانه های رب (مطالعه موردی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 مقایسه میانگین غلظت سرب دربافت های شیرماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 مقایسه میانگین غلظت کروم در بافت های کبد،کلیه و ماهیچه شیر ماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست