دکتر سیدمحمد فخرآبادی

دکتر سیدمحمد فخرآبادی دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمحمد فخرآبادی

Dr. Seyed Mohammad Tajbakhsh Fakhrabad

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند، مطالعه موردی: رودخانه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
2 مقایسه کارآیی شبکه های عصبی CANFIS، MLP و MLP بهینه شده به روش ژنتیک در شبیه سازی رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک- ابرده، شاندیز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
3 مکان یابی و اولویت بندی محل مناسب احداث بندهای خاکی با استفاده از مدل های بولین و MADM (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی پتانسیل زیرحوضه ها جهت استحصال آب باران در منطقه آسیاب جفته کرمان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
2 اهمیت بندرسار جهت تامین آب باران در مناطق کویری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
3 بررسی بین آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
4 بررسی راهکارهای توانمندسازی جوامع محلی در اجرای مشارکتی پروژه های آب و خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر خشکیدگی تاغزارهای کلاته میرعلی سبزوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
6 بهینه سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز شهری بایگ به کمک الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
7 بهینه سازی مدل KINEROS2 با استفاده از بسته الحاقی HydroPso (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
8 تاثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
9 تاثیر مقدار دبی سیلاب برروی دقت واسنجی مدل بارش و رواناب kineros2 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 تحلیل زمانی و مکانی روند بارشهای سنگین در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 تعیین مناطق مناسب برای استحصال آب باران با استفاده از روش AHP در حوزه آبخیز باقران بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
12 شناخت مرفولوژی تپه های ماسه ای ارگ مختاران و تعیین تغییرات آن در طول زمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
13 فناوری های بومی، نوین و دانش بنیان استحصال آب باران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
14 کاربرد روش SMCE در مکان یابی سدهای اصلاحی توری سنگی در منطقه طرق (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 مطالعه برخی از اثرات مخاطرات طبیعی بر اقتصاد روستایی منطقه سیستان (مطالعه موردی، دهستان چرک ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
16 معرفی فلور، شکل زیستی و فرم بیولوژیکی گیاهان حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
17 معرفی فلور، شکل زیستی و فرم بیولوژیکی گیاهان حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
18 مقایسه بارش-رواناب مدل سازی شده توسط 2KINEROS و معادلات منطقه ای (مورد مطالعه: حوضه بار خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
19 نقش استحصال آب باران از سطوح سنگی در بهبود عملكرد اراضی زراعی و باغهای دیم (مطالعه موردی : حوزه آبخیز هفت باغ علوى ماهان استان کرمان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
20 نقش مشارکت در مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران